ส.ค. 07 2017

พิธีรับกระบี่สั้น นนร. จปร.๖๙ (นตท.๕๘)

พิธีรับกระบี่สั้น
“ความลำบากที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน”
๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิธีรับกระบี่สั้น นนร. จปร.๖๙ (นตท.๕๘)
https://www.facebook.com/pg/kankawee58/photos/?tab=album&album_id=876444632503518
และในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นวัน ครบรอบพระราชทานกำเนิด “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” ครบรอบ ๑๓๐ ปี จปร. นั้นย่อมาจาก “มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธิราช” อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
================ 
พลเอกประยุทธ์ จันโอชา เตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๒ นายร้อย จปร. รุ่นที่ ๒๓
#kankaweeCadet58
=============
https://www.facebook.com/kankawee58/

 

Share Button
762 Total View 1 View Today
(Visited 82 times, 1 visits today)