“ชับบ์ ไลฟ์” Chubb Life

“ชับบ์ ไลฟ์ เป็นบริษัทประกันชีวิตในกลุ่มบริษัท ชับบ์ ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตใน 30 ประเทศทั่วโลก และได้เข้ามาให้บริการด้านประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544 โดยมอบบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายประเภท เพื่อให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งการประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมถึงประกันคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และประกันชีวิตกลุ่ม ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลาย
“ชับบ์ ไลฟ์” เราดูแลคุณอย่างพิถีพิถันในทุกช่วงของชีวิต วางแผนใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อมอบความคุ้มครองที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณ”

“ชับบ์” บริษัทประกันภัยระดับโลก พิถีพิถันในทุกรายละเอียด เพื่อมอบความคุ้มครองที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

+++++++++++++++++++++++

CHUBB LIFE

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย... หน่วย JXR PLUS BM http://www.facebook.com/ChubbTH โทร.089-6240926 Line:: na.pc E-mail :: manacbs@hotmail.com
CHUBB LIFE
CHUBB LIFE shared The Alchemists money's post.5 days ago
CHUBB LIFE
CHUBB LIFE1 week ago
🎈ความดันโลหิตสูง กับความเชื่อผิดๆ

ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งคร่าชีวิตคนทั่วโลกทุกปี ขณะที่อัตราการเสียชีวิตด้วยภาวะดังกล่าวยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง น้อยคนนักที่ตระหนักถึงภัยอันตรายของโรค ที่สำคัญยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการลดความเสี่ยงจากโรคแทรกซ้อน
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถป้องกันควบคุมและอยู่ร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงสบายใจ ปัญหาความเชื่อผิดๆ ของคนที่มีต่อภาวะความดันโลหิตสูง ใน 5 เรื่องดังนี้

❎1.ภาวะความดันโลหิตสูงพบได้ในผู้สูงอายุเท่านั้น
ที่จริงภาวะความดันโลหิตสูงพบได้ในช่วงอายุ 35-50 ปี โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นความดันโลหิตสูงและกลุ่มผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงสืบเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมและพฤติกรรมส่วนตัว เช่น การสูบบุหรี่ การกินอาหารรสเค็มจัด การทำงานภายใต้ความเครียดต่อเนื่อง และการใช้ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ

❎2.ถ้าไม่ได้มีอาการผิดปกติแปลว่าไม่ได้เป็นภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะความดันโลหิตสูงถือเป็นฆาตกรเงียบเพราะไม่แสดงอาการเจ็บป่วยใดๆ หากไม่ได้ตรวจวัดความดันโลหิต ผู้ป่วยอาจไม่ทราบเลยว่าตัวเองมีภาวะดังกล่าว เมื่อป่วยเป็นเวลานานเท่านั้นจึงจะเริ่มมีอาการบ่งชี้ชัดเจน ส่วนใหญ่มักเข้าพบแพทย์ด้วยอาการวิงเวียนศีรษะ มีเลือดกำเดาไหล หอบหายใจเร็ว แน่นหน้าอก ตามัว มือเท้าชา หรืออาจมีอาการอื่นๆ อันเป็นผลข้างเคียงจากภาวะแทรกซ้อน หรือโรคอื่นที่พบร่วมกัน ดังนั้นผู้มีความเสี่ยงจึงไม่ควรรอให้ล้มป่วยแล้วไปพบแพทย์ ควรหาโอกาสตรวจวัดความดันโลหิตสม่ำเสมอเพื่อให้รู้ทันทุกสัญญาณอันตรายที่มาพร้อมภาวะความดันโลหิตสูง

❎3.วัดความดันโลหิตทุกครั้งที่มีเหตุต้องพบแพทย์ก็เพียงพอแล้ว
เนื่องจากค่าความดันโลหิตที่วัดได้ในแต่ละครั้งบ่งชี้เพียงระดับความดันโลหิตในขณะนั้น ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น เวลาของวัน อารมณ์ และกิจกรรมที่เพิ่งทำ การวัดความดันโลหิตเพียง 1-2 ครั้งต่อปีเมื่อไปตรวจร่างกายประจำปี จึงไม่เพียงพอสำหรับการวินิจฉัยโรค เหตุนี้การตรวจวัดความดันโลหิตจำเป็นต้องทำเป็นประจำเพื่อให้เห็นภาพรวมและแนวโน้มที่ชัดเจน
โดยผู้มีความเสี่ยงควรหมั่นจดบันทึกข้อมูลค่าความดันโลหิตของตนเองอย่างถี่ถ้วน เพื่อติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลให้ครอบคลุมมากขึ้น ออมรอนได้พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น OMRON Connect เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัลที่สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลในรูปแบบของกราฟ และตารางที่เข้าใจง่าย ทำให้การตรวจวัดและเฝ้าติดตามระดับความดันโลหิตเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

❎4.ค่าความดันโลหิตที่วัดได้ที่โรงพยาบาลมีความแม่นยำที่สุด
ในความเป็นจริง ค่าความดันโลหิตที่วัดได้ที่โรงพยาบาลอาจไม่ตรงกับค่าความดันโลหิตจริงเสมอไป แพทย์อาจวินิจฉัยคาดเคลื่อนเนื่องจากมีข้อมูลประกอบไม่เพียงพอ หรืออาจมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ภาวะความดันโลหิตสูงปลอม (White Coat Hypertension) หรือภาวะที่ผู้ป่วยอาจเกิดจากความกังวล ตื่นเต้นเมื่อพบแพทย์จึงวัดความดันโลหิตที่โรงพยาบาลได้ค่าที่สูงกว่าระดับที่วัดด้วยเครื่องดิจิทัลเองที่บ้าน ฉะนั้น การตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตัวเองสม่ำเสมอจึงสำคัญเพื่อให้ทราบถึงระดับความดันปกติที่แท้จริงระหว่างการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งแอพพลิเคชั่น OMRON Connect ช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกและเรียกดูผลการตรวจวัดความดันโลหิตในภายหลัง ทำให้ผู้ป่วยสามารถนำไปประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ ทั้งยังหมดกังวลกับการลืมจดบันทึกหรือการจดผิดพลาดอีกด้วย

❎5.ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงต้องพึ่งยารักษาถึงควบคุมโรคได้
การควบคุมรักษาความดันโลหิตสูงให้ได้ประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การเลิกสูบบุหรี่ ควบคุมน้ำหนักตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงความเครียด งดอาหารรสเค็มจัด ซึ่งการวัดระดับความดันโลหิตด้วยตัวเองที่บ้านนอกจากช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยใส่ใจคอยติดตามการรักษาและควบคุมระดับความดันได้ดียิ่งขึ้นแล้วยังสามารถลดภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายในการใช้ยาโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

ที่มา : 40plus.posttoday.com
CHUBB LIFE
CHUBB LIFE shared their photo.1 week ago
CHUBB LIFE
CHUBB LIFE added a new photo.1 week ago
CHUBB LIFE
CHUBB LIFE2 weeks ago
มีคำถามหนึ่งที่อยากจะให้เราลองถามตนเองว่า “เรารักสิ่งของหรือรักชีวิตมากกว่ากัน” แน่นอนว่า คนส่วนใหญ่ต้องรักชีวิตตนเองมากกว่า แล้วคำถามต่อมา คือ “เราเลือกปกป้องสิ่งของหรือปกป้องชีวิตของเรามากกว่ากัน” หลายคนเลือกปกป้องสิ่งของก่อนปกป้องชีวิตตนเอง ลองสังเกตุง่าย ๆ ว่าคนส่วนใหญ่ มักเลือกทำประกันภัยให้รถยนต์ แต่ไม่ค่อยทำประกันให้ชีวิตตนเอง…จริงไหม?
http://www.krumana.com/?p=11200

โทรเลย …
089-6240926 (เมมเบอร์ Line ขึ้นอัตโนมัติ หรือid line na.pc ; @krumana) หรือ 086-8792199

#คิดถึงประกันชีวิตคิดถึงChubbLifeJxrPlusBMได้เลยยยย ^__^
#ChubbLifeหน่วยJxrPlusBM
https://www.facebook.com/ChubbTH/

ขอบคุณที่มา FB:: https://web.facebook.com/ChubbLifeTH/ :: https://www2.chubb.com/th-th/

Share Button
209 Total View 2 View Today
(Visited 65 times, 1 visits today)

เกี่ยวกับ บ.ชับบ์ไลฟ์ (CHUBB Life)ในประเทศไทย

ชับบ์เป็นบริษัทประกันภัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทห …

Share Button

View page »

บริการลูกค้า – ชับบ์ไลฟ์

ที่ชับบ์ ไลฟ์ เรามุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุด เพื่ …

Share Button

View page »

สนใจร่วมงาน

ที่ชับบ์ เราคัดสรรบุคลากรผู้มีความสามารถที่จะสร้างการเจ …

Share Button

View page »