Return to ครูมานะ

ผลงานระดับนานาชาติ

ผู้ควบคุมทีมนักเรียนตัวแทนประเทศไทย

… เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ

  • 10370361_319835024868414_149266494661593707_nนำนักเรียนตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ FLL 2010 สาธารณรัฐไต้หวัน(6)
    ….ครูผู้ควบคุมทีมร่วมกับ สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียนตัวแทนประเทศไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลและโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ นานาชาติ First LEGO League Open International Championship 2010 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2553 ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน….  [ภาพที่1] [ภาพที่2] [ภาพที่3] [ภาพที่4] [ภาพที่5] [ภาพที่6]

 


10394013_319551381563445_3119652877558917065_nWorld Robot Olympiad 2009 สาธารณรัฐเกาหลี ปีการศึกษา 2552
– เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปทำการแข่งขันหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ World Robot Olympiad 2009 ณ เมืองโปฮาง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 5 – 10 พฤศจิกายน 2552ได้รับรางวัล เทคนิคยอดเยี่ยม ( Certificate of Excellence Award )… [ภาพที่1] [ภาพที่2]


10624828_319508154901101_5350492537341650470_nปีการศึกษา 2551 เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปทำการแข่งขันหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ World Robot Olympiad 2008 ณ กรุงโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2551 ได้รับรางวัล เทคนิคยอดเยี่ยม ( Certificate of Excellence Award )…[ภาพที่1] [ภาพที่2] [ภาพที่3] [ภาพที่4]


 

10665198_319151721603411_1827749872382095277_n (1) ปีการศึกษา 2550 ………ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันชิงแชมป์หุ่นยนต์ประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปทำการแข่งขันหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ World Robot Olympiad 2007 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2550 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน


10660089_319410558244194_3466014078661008842_n

………ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันชิงแชมป์หุ่นยนต์ประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ World Robot Olympiad 2006 ระดับอายุไม่เกิน 18 ปี , 15 ปี และ 12 ปี ณ เมืองหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2549

…[ภาพที่1] [ภาพที่2] [ภาพที่3] [ภาพที่4]


1800182_319173628267887_5098141997337856235_n

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันชิงแชมป์ ประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งหุ่นยนต์ WRO 2004 รุ่นอายุ 12 ปี ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2547


 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม…

เปิดประสบการณ์ใหม่ นอกห้องเรียน ที่ประเทศมาเลเซีย

1003550_364729403659809_1052316696_n

ผู้อำนวยการ สุรวิทย์ พลมณี , รองผู้อำนวยการประยูร มังกร และคุณครูที่ปรึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1/12 ชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน โครงการนำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ INTERNATIONAL PAINTBALL CHAMPIONSHIP 2013 ที่ KEPALA BATAS SCEINCE SECONDARY SCHOOL Pinang, ประเทศ Malaysia ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ร่วมทำข้อตกลงคู่พัฒนา MOU

529171_367983406667742_1441163059_n

รองผู้อำนวยการประยูร มังกร,คุณครูมานะ ประจงจิตร,คุณครูวสันต์ เสี้ยมแหลม,คุณครูสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม,คุณครูพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลี,คุณครูชาญณรงค์ ประภาวงศ์ และคุณครูกัญจณ์วรา โนราช คุณครูที่ปรึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1/12 นำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ INTERNATIONAL PAINTBALL CHAMPIONSHIP 2013 ที่ โรงเรียน KEPALA BATAS SCIENCE SECONDARY SCHOOL Pinang, ประเทศ Malaysia ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ร่วมทำข้อตกลงคู่พัฒนา MOU ทางโรงเรียนขอขอบคุณบริการที่ดีเยี่ยม แบบ VIP จาก SUN BUS บริการ-รับส่ง นักเรียน ที่สนามบินดอนเมือง และขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน โรงเรียน KEPALA BATAS SCIENCE SECONDARY SCHOOL Pinang, ประเทศ Malaysia ในการต้อนรับ ที่อบอุ่น ให้การเรียนรู้ ประสบการณ์กับนักเรียนในครั้งนี้

[ภาพที่1] [ภาพที่2] [ภาพที่3] [ภาพที่4] [ภาพที่5] [ภาพที่6] [ภาพที่7] [ภาพที่8] [ภาพที่9] [ภาพที่10]


ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนคู่พัฒนา (MOU)@มาเลเซีย

10615511_326860647499185_2504992662891827264_nปฏิบัติภาระกิจ เป็นตัวแทนของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.30 จ.ชัยภูมิ เดินทางไปประเทศมาเลเซีย เพื่อพบปะ ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครู โรงเรียนในมาเลเซีย , ประสานงานการทำกิจกรรมครั้งต่อไป และร่วมทำกิจกรรม Paint Ball กับโรงเรียนคู่พัฒนา (MOU) ที่โรงเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ KEPALA BATAS SCIENCE SECONDARY SCHOOL รัฐปีนัง และกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-20 ตค.57 โดยมี รอง ผอ.ประยุทธ์ วรรณประเขา , คุณครูสถาพร เพ่งพิศ และนักเรียน ร.ร.วิเชียรมาตุ จ.ตรัง , คุณครูศุภราช แก้วมีศรี และนักเรียน โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ จ.สุราษฎร์ธานี , คุณครูและนักเรียนโรงเรียนกัลตรัง จ.ตรัง ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้


1922079_317465771772006_6122792360241395987_n

ศึกษา ดูงาน การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ กับ คณะทำงานพัฒนาด้านหุ่นยนต์ สำนักงานพัฒนานวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน

[ภาพที่1] [ภาพที่2] [ภาพที่3] [ภาพที่4] [ภาพที่5] [ภาพที่6] [ภาพที่7] [ภาพที่8] [ภาพที่9] [ภาพที่10] [ภาพที่11] [ภาพที่12]


 

1381843_316362998548950_7204405337808723328_n

งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ ในระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ในทุกระดับการแข่งขัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีคุณครูมานะ ประจงจิตรและคุณครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ทุกท่าน เป็นครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ผลงานระดับนานาชาติ ครั้งล่าสุดในปีการศึกษา 2554 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ให้คุณครูมานะ ประจงจิตร เลขาศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดชัยภูมิ นำนักเรียนจำนวน ๕ คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์นานาชาติ Guilin Inter City Robotic Olympiad 2011 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

[ภาพที่1] [ภาพที่2] [ภาพที่3] [ภาพที่4] [ภาพที่5] [ภาพที่6] [ภาพที่7] [ภาพที่8] [ภาพที่9] [ภาพที่10] [ภาพที่11]


 

10712898_316281691890414_7501318527479409369_n

คณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนามกลาง … [ภาพที่1] [ภาพที่2]


 

AUTOMATIC ROBOTIC WORKSHOP

10418491_298223953696188_9195876424240505394_n

… ROBOTIC TEACHER TEAM OF THAILAND TO CONDUCT AUTOMATIC ROBOTIC WORKSHOP TO THE STUDENTS OF KEPALA BATAS SCIENCE SECONDARY SCHOOL. คณะครูชมรมหุ่นยนต์ครูไทย ในนาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ … SEKOLAH MENENGAH SAINS KEPALA BATAS JALAN POKOK JENERIH 13200 KEPALA BATAS PULAU PINANG … ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วย ครูมานะ ประจงจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ สพม. 30 , ครูวรณัฐ หมีทอง (ครูฟ่าง) โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ สพม. 42 , ครูไพทูรย์ แสนเสนา โรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่ สพม.37 , ครูปรีชา โสมะภีร์ โรงเรียนสวนแตงวิทยา อ.เมืองสุรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี สพม.9 , ครูอัศวิน จุลมูล(ครูโกกิ) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อ.พระพรม จ.นครศรีธรรมราช สพม.12 , ครูสายันห์ อินทมาตย์ (ครูป้อม) และครูเอกภักดิ์ ฉ่ำมณี (ครูเอก) จากโรงเรียนน้ำสวยวิทยา จ.หนองคาย สพม.21 นายสรศักดิ์ วิโรจนานุรักษ์ (พอดี) , นายสุรเชษฐ์ ทีบัวบาน (เบนซ์) , ด.ช.กานต์กวี ประจงจิตร (การ์ด) , ด.ช.เมธาสิทธิ์ พิไลกุล (เมฆ) นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ สพม. 30


 

10367743_298200763698507_1511595760805980357_n

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่าย 4 ภาค และโรงเรียนจากประเทศมาเลย์เซีย ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง โดยมี นายประยูร มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตัวแทนผู้อำนวยการ ร่วมลงนาม ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2555


 

 

Share Button
2743 Total View 20 View Today
(Visited 304 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น