Return to 2.พื้นฐานการใช้งาน

Desktop

Desktop

Desktop  คือ  หน้าจอที่เห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่เครื่องแมค  เป็นหน้าจอหลักที่อ่านจะพบทันทีเมื่อใช้งาน  Desktop  บนแมคมีความหมายและมีวิธีใช้งานเหมือน  Desktop ที่เราพบในวินโดว์  โดยที่ด้านล่างของ  Desktop  จะมีแถบยาวๆ  เรียกว่า Dock   ใช้เก็บไอคอนสำหรับเปิดโปรแกรมที่ใช้งานในปัจจุบัน  และที่ด้านขวาของ Menu Bar  จะเป็นบริเวณที่เรียกว่า  Menu  Extra  (แต่หลายคนมักเรียกว่า  Menulet) ซึ่งในส่วนนี้จะมีไอคอนแสดงสถานะต่างๆ  เช่น  ไอคอนลำโพงเวลา  ภาษาที่ใช้ในปัจจุบันฯลฯ  นอกจากนั้นเเล้วที่หน้าจอ  Desktop  เราก็จะพบไอคอนแสดงฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่อีกด้วย

ที่ ด้านซ้ายบนสุดของหน้าจอ  Desktop  จะพบไอคอนรูป   Apple  ซึ่งเมื่อคลิกที่ไอคอนนี้ ก็จะพบเมนูคำสั่งหลัก เรียกว่า Apple Menu ที่เมนูจะมีคำสั่งเกี่ยวกับระบบ เช่น การอัพเดตเวอร์ชันของแมค    การปิดเครื่อง การ Restart รวมถึงการเข้าปรับแต่งเครื่อง เป็นต้น

ถัด จากไอคอนรูปแอปเปิล จะพบแถบเมนู หรือ Menu Bar ซึ่งเมนูจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ โดยจะพบว่าหลังจากเปิดเครื่อง จะพบโปรแกรมชื่อว่า Finder ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ โปรแกรม Finder นี้ใช้สำหรับเปิดดูไฟล์โฟลเดอร์ภายในเครื่องและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ รวมทั้งยังเป็นโปรแกรมที่ใช้ย้ายข้อมูลก๊อบปี้ข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไฟล์ โฟลเดอร์ ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบFinder  ก็คงเหมือนโปรแกรม  Windows  Explorer  ในฝั่งของวินโดว์นั่นเอง  เมื่อเปิดเครื่องแมคโปรแกรม  Finder  จะเริ่มทำงานทันที  และหลังจากนั้นโปรแกรม Finder  จะทำงานตลอดเวลา  แต่เป็นการทำงานแบบเบื้องหลัง  (Background)  ซึ่งหมายความว่า  หากมีโปรแกรมอื่นๆ  เปิดขึ้นมา  เช่น  เปิดโปรแกรม  iTunes  เพื่อฟังเพลง  โปรแกรม  Finder  ก็ยังคงทำงานอยู่แต่อาจไม่ปรากฏให้ผู้ใช้เห็นเท่านั้น

ที่หน้าต่างในแมคอินทอช  จะมีปุ่มสำหรับควบคุมขนาด  เช่น  ขยายหน้าต่าง  ย่อหน้าต่าง       และปุ่มปิดหน้าต่าง  ดังรูป

–           ปุ่ม  Close  ปิดหน้าต่าง  แต่ไม่ใช่การปิดโปรแกรม

–           ปุ่ม  Minimize  ซ่อนหน้าต่าง  โอยย่อขนาดลงบน  Dock

–           ชื่อโฟลเดอร์ในปัจจุบัน

 

รายละเอียดภายใน  Apple Menu

บน หน้าจอ  Desktop  เราจะพบไอคอนรูปแอปเปิล  ที่มุมซ้ายด้านบน  และเมื่อคลิกที่ไอคอนนี้ก็จะพบเมนูที่เรียกว่า  Apple Menu  ซึ่งมีคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับระบบ  ดังนี้

 

จะเห็นได้ว่า ภายใน  Apple  Menu  จะเกี่ยวข้องกับคำสั่งสำคัญๆ  ของแมค  เช่น  หากเลือกคำสั่ง  About  This  Mac  ก็จะพบกับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแมคอินทอชที่ใช้งานอยู่  เช่น  เวอร์ชันที่ใช้ปัจจุบันมีความเร็วเท่าไร  มีจำนวนแรมเป็นเท่าใด  แล้วถ้ามีฮาร์ดดิสก์หลายตัวก็จะบอกให้ทราบว่าใช้ฮาร์ดดิสก์ตัวไหนเป็นตัวบูต ระบบ โดย

  1. คลิกไอคอนรูปแอปเปิล
  2. คลิกที่ About This Mac

 

 

  1. จะปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแมค
  2. คลิกปุ่ม More Info เพื่อดูรายละเอียดภายในเครื่องแมค

 

ทดลองเปิดโปรแกรม

ดัง ที่กล่าวไปแล้วว่า  Dock  เป็นแถบยาวๆ  ซึ้งเก็บไอคอนที่อยู่บน  Dock  นั้นจะเป็นไอคอนสำหรับเรียกโปรแกรมที่ใช้งานบ่อยๆ  หรือเป็นโปรแกรมที่  ผู้ใช้ชื่นชอบ  เมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนที่อยู่บน  Dock  ก็จะปรากฏชื่อไอคอน  และถ้าคลิกที่ไอคอนก็จะเป็นการเลือกโปรแกรมดังกล่าวขึ้นมาทันที  ผู้ใช้ส่วนใหญ่นิยมเปิดโปรแกรมผ่าน  Dock  เนื่องจากสะดวก  และง่ายต่อการใช้งานนั่นเอง

 

นอกเหนือจากโปรแกรมที่อยู่บน  Dock  แล้ว  เราสามารถเรียกโปรแกรมอื่นๆ  ที่อยู่ในแมคได้  โดย

จะสามารถเปิดโปรแกรมได้จาก  Applications  Stack  ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนี้

  1. คลิกที่ไอคอน Applications Stock

 

  1. คลิกเพื่อเปิดโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน

 

โปร แกรมทุกๆ  โปรแกรมที่เปิดอยู่จะมีไอคอนปรากฏบน  Dock  เสมอ  แต่เมื่อใดที่ปิดโปรแกรม  (เช่น  กดคีย์  <Command + Q>)  ไอคอนโปรแกรมจะหายไปจาก  Dock  ทันที  ยกเว้นโปรแกรมที่กำหนดให้ล็อกอยู่ใน  Dock  ตั้งแต่แรกแล้ว

Menu Bar แสดงชื่อโปรแกรมในปัจจุบัน

เรา จะพบไอคอนรูป  Apple  ที่มุมซ้ายด้านบนของหน้าจอ  Desktop  เสมอ  ถัดจากเมนูจะพบชื่อโปรแกรมที่กำลังทำงานในปัจจุบัน  ซึ่งในตอนแรกจะพบกับโปรแกรม  Finder

 

แต่ถ้าเราเปิดโปรแก รมอื่นๆ  ขึ้นมา  ที่เมนูนี้จะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นๆ  และคำสั่งอื่นๆ  บน  Menu  Bar  ก็จะเปลี่ยนไปตามโปรแกรมนั้นๆ  เช่น ถ้าเราคลิกไอคอน iTunes เพื่อเปิดโปรแกรม iTunes

 

คำสั่งบน  Menu Bar จะเปลี่ยนไปตามโปรแกรมที่ทำงานอยู่ จากตัวอย่างเป็นเมนูคำสั่งของโปรแกรม iTunes เพราะฉะนั้น ชื่อโปรแกรม iTunes ก็จะปรากฎบน Menu Bar

 

พื้นฐานที่เกี่ยวกับ Dock ที่ควรทราบ 

Dock  มีลักษณะเป็นแถบยาวๆ  ซึ่งปกติจะอยู่ด้านล่างของหน้าจอ  ภายใน  Dock เราจะพบไอคอนโปรแกรม  เมื่อเราคลิกไอคอนภายใน  Dock  ก็จะเป็นการเปิดโปรแกรมนั้นๆ  ในทันที  ไอคอนที่อยู่ใน  Dock  สามารถแก้ไขได้  คือสามารถเอาออกหรือเพิ่มเข้าไปใหม่ได้  สำหรับเครื่องแมคที่ซื้อมาใหม่  หรือยังไม่ได้มีการแก้ไขข้อมูลใน  Dock  เรามักจะพบไอคอนดังต่อไปนี้

–  Finder  เป็นโปรแกรมสำหรับเรียกใช้งานไฟล์โฟลเดอร์ทั้งที่อยู่ภายในเครื่องอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อ  หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ  ในระบบเครือข่าย

–  Dashboard  เป็นเสมือนกระดานใช้เก็บโปรแกรมเล็กๆ  อื่นๆ  ที่ใช้งานเป็นประจำ  เช่น  เครื่องคิดเลข  นาฬิกา  พยากรณ์อากาศ  ตารางเที่ยวบิน  ฯลฯ

–  Mail  เป็นโปรแกรมสำหรับรับ – ส่ง  อีเมล์

–  Safari  เป็นโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต

–  iChat  โปรแกรมสื่อสารออนไลน์

–  Address  Book  โปรแกรมที่ใช้เก็บชื่อ  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์

–  iCal  โปรแกรมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมาย  และบันทึกงานที่ต้องทำ

–  Preview  ใช้เปิดดูไฟล์ภาพ  และไฟล์เอกสารแบบ  PDF

–  iTunes  โปรแกรมฟังเพลง  และเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้านเสียงเพลง  เช่น  iPod, iPod Touch  และ  iPhone

–  iPhoto  โปรแกรมดูภาพ  จัดระเบียบภาพ  และตกแต่งภาพอย่างง่ายๆ

–  iMovie  โปรแกรมตัดต่อคลิป  หรือภาพยนตร์

–  iDVDโปรแกรมสำหรับจัดทำเมนู  และเขียนลงแผ่น  DVD

–  GarageBandโปรแกรมสำหรับแต่งเพลง  และเรียนดนตรี  เช่น  เรียนเปียโน  เรียนกีตาร์

–  iWebโปรแกรมสร้างเว็บเพจ

–  Photo  Booth  โปรแกรมถ่ายภาพด้วยเครื่องแมค

–  Time  Machine  ใช้แบ็คอัพข้อมูล  และกู้ข้อมูล

–  System Preferences  ใช้ปรับค่าต่างๆ  ภายใน  Mac  OS X

–  เส้นคั่น  เพื่อบอกให้ทราบว่าฝั่งซ้ายเป็นไอคอนโปรแกรม  ฝั่งขวาเป็น  Stacks

–  Applications  Stacks  ใช้เข้าถึงโปรแกรมต่างๆ  ที่อยู่ในโฟล์เดอร์  Applications

–  Documents  Stacks              ใช้เข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์  Documents

–  Downloads  Stacks  ใช้เข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์  Downloads

–  ไอคอนแสดงหน้าต่างที่ถูกย่อลงมา  โดยทุกๆ  หน้าต่างที่ถูกย่อ  จะถูกนำมาเก็บบริเวณนี้

–  Trash  ใช้สำหรับลบไฟล์หรือโฟลเดอร์  แต่ยังไม่ใช่การลบข้อมูลถาวร  เพราะสามารถกู้ข้อมูลที่อยู่ใน  Trash  ได้

 

 

โดย ปกติ  Dock   จะอยู่ด้านล่างของหน้าจอ  Desktop  แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งไปวางในฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้  นอกจากนั้นแล้ว  เราจะพบว่าไอคอนบน  Dock  มี  2  ฝั่ง  คือฝั่งซ้ายของเส้นคั่นและฝั่งขวา  โดยฝั่งซ้ายเป็นไอคอนโปรแกรม  ส่วนฝั่งขวาจะเก็บ  Stacks  (เป็นทางลัดในการเปิดข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ใช้บ่อยๆ)  และยังมีไอคอนที่อยู่ด้านขวามือสุดเรียกว่า  Trash  นอกจากนั้นแล้วหากมีการย่อหน้าต่างหรือย่อโปรแกรม ก็จะปรากฏไอคอนบริเวณฝั่งขวาของ Dock อีกด้วย

 

 

เพิ่มไอคอนใน  Dock 

Dock  จะเก็บไอคอนโปรแกรมที่ถูกใช้งานบ่อยๆ  ซึ่งเราสามารถเพิ่มไอคอนโปรแกรมอื่นๆ  ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ  ได้โดยการทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกที่ไอคอน Finder บน dock เพื่อเปิดหน้าต่าง Finder ขึ้นมา

 

 

  1. คลิกที่ Applications
  2. คลิกโปรแกรมที่ต้องการค้างไว้ แล้วลากมาไว้ที่ Dock

 

 

ลบไอคอนออกจาก  Dock 

ไอคอน ที่อยู่ใน  Dock  สามารถลบออกไปได้  ยกเว้น  Finder  และ  Trash  โดยการลบไอคอนออกจาก  Dock  นี้ไม่ใช่เป็นการลบโปรแกรมจริงๆ  เป็นเพียงการลบตัวชี้ไปยังโปรแกรมดังกล่าวเท่านั้น  โดยการคลิกที่ไอคอนที่ต้องการลบค้างเอาไว้แล้วลากไอคอนดังกล่าวออกจาก Dock

 

 

ย้ายสลับตำแหน่งไอคอนบน  Dock

เรา สามารถจัดลำดับไอคอนที่อยู่บน Dock ได้ เช่น โปรแกรมที่ใช้บ่อยๆ วางอยู่ด้านชิดซ้าย เป็นต้นโดยคลิกไอคอนที่ต้องการค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งจะพบว่าจะมีการเว้นที่ว่างสำหรับแทรกไอคอนให้โดยอัตโนมัติ เมื่อปล่อยเมาส์ไอคอนจะถูกย้ายไปยังตำแหน่งดังกล่าวทันที

ในกรณีที่ คุณใช้Mac OS X Snow Leopard ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดของแมค หากเราเปิดโปรแกรมใดๆ  ขึ้นมาแล้ว  ไอคอนก็จะแสดงจุดเล็กๆ  ที่ใต้ไอคอน  และเมื่อคลิกขวาที่ไอคอนดังกล่าว  ก็จะพบเมนูคำสั่ง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.  Options  หมายถึงตัวเลือกเพิ่มเติม  ซึ่งมี 3 คำสั่งย่อยคือ

–  Keep in Dock  ถ้าเมื่อเครื่องถูกเปิด  แสดงว่าต้องการให้ไอคอนอยู่บน  Dock

–  Open at Login กำหนดให้โปรแกรมถูกเปิดอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้  Login  เข้าใช้งานเครื่องแมค

–  Show in Finder  แสดงโฟลเดอร์จริงที่ใช้เก็บไอคอน

2.  Show  All  Windows แสดงทั้งหมดที่หน้าวินโดวส์

3.  Hide  ซ่อนหน้าต่างโปรแกรม

4.  Quit  ปิดโปรแกรม

 

 

 

ส่วนถ้าเราคลิกขวาไอคอนโปรแกรมที่ไม่ได้เปิดอยู่  (ไม่มีจุดสีขาวบริเวณใต้ไอคอน)  ก็จะพบคำสั่งต่างออกไป  ดังนี้

1.  Options  ตัวเลือก เพิ่มเติม  ซึ่งมี  3  คำสั่งย่อยคือ

–  Remove  from  Dock  ให้นำไอคอนออกจาก  Dock

–  Open  at  Login  กำหนดให้โปรแกรมถูกเปิดอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้  Login  เข้าใช้งานเครื่องแมค

–  Show  in  Finder  แสดงโฟลเดอร์จริงที่ใช้เก็บไอคอน

2. Show Resents แสดงทุกอย่าง

3. Open  เปิดโปรแกรม

 

.

 

ใน การลากไอคอนไปวางบน Dock  หากกด  <Command> ค้างไว้  ไอคอนอื่นๆ จะไม่มีการขยับ  ซึ่งช่วยให้เราสามารถลากไอคอนไปวางใน  Dock  ได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย

Share Button
1054 Total View 1 View Today
(Visited 99 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น