Return to การใช้งานMacOsx

3.การใช้งาน Finder และ Spotlight

3 การใช้งาน Finder และ Spotlight

Finder ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ค้นหา และจัดการไฟล์ โดยทั่วไปแล้วจะมีพื้นฐานการใช้งานคล้าย Windows Explorer ในฝั่งของวินโดว์ ซึ่งบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการใช้งาน Finder ขั้นพื้นฐานที่ควรทราบทั้งหมด อันได้แก่ การเปิดไฟล์ และการเซฟไฟล์โดยอาศัย Finder การแก้ไขและการใช้งาน Sidebar การนำแผ่น CD/DVD ออกจากเครื่อง และการเปลี่ยนมุมมองและวิธีใช้งานในแต่ละมุมมองของ Finder ส่วนในตอนท้ายของบทได้กล่าวถึงรูปแบบการค้นหาอันทรงประสิทธิภาพของแมค คือ การค้นหาผ่าน Spotlight ซึ่งถือว่ารวดเร็วและแม่นยำมากๆ อีกด้วย

ทบทวนเกี่ยวกับ Finder

Finder ถือว่าเป็นโปรแกรมหลักใน Mac OS X เนื่องจากเป็นโปรแกรมสำหรับค้นหาไฟล์ที่อยู่ภายในเครื่อง และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องแมค ตลอดจนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในระบบเครือข่าย นอกจากนั้นแล้ว เรายังใช้ Finder เป็นตัวจัดการ จัดระเบียบ โยกย้ายไฟล์โฟลเดอร์อีกด้วย

โปร กรม Finder นี้จะถูกเปิดใช้งานตลอดเวลา เรียกได้ว่า เมื่อเปิดเครื่องขึ้น Finder ก็จะทำงานทันที แต่ในบางครั้งผู้ใช้อาจไม่รู้สึกง่า Finder กำลังทำงานอยู่ เช่น ขณะเปิดเพลงด้วยโปรแกรม iTunes กำลังดูภาพด้วยโปรแกรม iPhoto หรือ กำลังดูวิดีโอคลิปด้วยโปรแกรม QuickTime ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงแล้ว finder กำลังทำงานแบบเบื้องหลัง (Background) คอยสนับสนุนการทำงานของโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

                เราสามารถเปิดหน้าต่าง Finder ขึ้นมาทำงานได้หลายวิธี แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปมี 2 วิธี ดังนี้

รูป…

                สำหรับในบางเครื่องที่ไม่มีไอคอนรูปฮาร์ดดิสก์บนหน้าจอ นั่นแสดงว่ามีการสั่งให้ซ่อนเหล่านั้นเอาไว้ ซึ่งเราสามารถนำไอคอนเหล่านั้นกลับมาได้ ดังนี้

รูป..

รูป…

การสำรวจข้อมูลด้วย Finder

                ดังที่กล่าวไปแล้วว่า Finder เป็นโปรแกรมสำหรับค้นหาและจัดการไฟล์ในเครื่อง ซึ่งโปรแกรม Finder นี้จะถูกเปิดใช้งานตลอดเวลาและทำงานเป็นเบื้องหลัง (Background) โดยต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้ finder เปิดไฟล์ที่เราต้องการ

รูป…

รูป…

รูป…

Note  ปุ่ม  Back  กับ  Forward  ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อมูลในโฟลเดอร์ที่แล้ว  และถ้ามีการเลื่อนย้อนกลับ  เราก็ยังสามารถเลื่อนไปดูโฟลเดอร์ในลำดับถัดไปได้  หรือถ้าใคร๔นัดคีย์บอร์ดสามารถกดคีย์  <command + [>หรือกดคีย์  <command + ]> แทนก็ได้

การเปิดและเซฟไฟล์ผ่านทาง  Finder

                การเปิดหรือเซฟไฟล์  จากโปรแกรมต่างๆ  ผู้ใช้จะต้องเลือกว่าจะเปิดไฟล์จากที่ไหน  หรือต้องการเซฟไฟล์ไปไว้ในตำแหน่งใด  ซึ่งการค้นหาไฟล์จะทำผ่าน  Finder  ทั้งหมด  ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวย่างการเซฟไฟล์เอกสารจากโปรแกรม  Text Edit  ซึ่งผู้ใช้สามรถกำหนดโฟลเดอร์ปลายทางได้  ดังนี้

รูป…

รูป…

Note ปุ่มActionจะมีเมนูหรือคำสั่งเหมือนกับการคลิกขวา เช่น หากคลิกขวาที่ไฟล์ก็จะพบว่าการคลิกปุ่ม Actionก็จะได้ผลลัพธ์เมนูเป็นแบบเดียวกัน

รูป…

เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วจาก  Sidebar

                ทางด้านซ้ายมือของหน้าต่าง  Finder  ถูกเรียกว่า  Sidebar  ภายใน  Sidebar  จะมีไอคอน  หรือโฟลเดอร์อยู่หลายแบบ  แต่จุดประสงค์ที่สำคัญของ  Sidebar  คือการใช้เป็นทางลัดเพื่อกระโดดยังส่วนต่างๆ  ในเครื่องแมคได้อย่างรวดเร็ว  ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโฟลเดอร์  เปิดไฟล์  หรือเรียกโปรแกรม  ในเบื้องต้นแล้วข้อมูลที่อยู่ใน  Sidebar  จะถูกจัดเป็นกลุ่มๆ  ดังนี้

–           DEVICES  แสดงไอคอนซึ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล  อาทิ  ฮาร์ดดิสก์  แผ่น CD/DVD  ฮาร์ดดิสก์ภายนอก  ไดรว์ที่เป็น USB  Flash  Drive  รวมไปถึงไฟล์  Disk  Image  (ไฟล์ที่ใช้แทนข้อมูลในแผ่นดิสก์  CD/DVD  หรือฮาร์ดดิสก์ทั้งลูก)  และฮาร์ดดิสก์ออนไลน์อย่าง  iDisk  นอกจากนั้นแล้วหากเราเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น  iPod, iPod Touch,  หรือ  iPhone  ก็จะพบไอคอนแสดงอุปกรณ์นั้นๆ  ปรากฏในส่วนของ  Device  นี้ด้วย

–           SHARED  แสดงไอคอนที่เกี่ยวกับการแชร์ข้อมูล  เช่น  การแชร์ข้อมูลในระบบเครือข่าย

–           PLACES  แสดงโฟล์เดอร์สำคัญที่อยู่ภายในเครื่อง  เช่น  ฮาร์ดดิสก์  โฟลเดอร์  โปรแกรมที่ผู้ใช้สามรถเพิ่ม  และจัดเรียงไอคอนส่วนนี้ได้

–           SHARCH  FOR  แสดงเงื่อนไขที่ตั้งขึ้น  เพื่อใช้ค้นหาข้อมูล  เช่น  ค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่ได้ทำในวันนี้  หรือข้อมูลทั้งหมดที่ได้ทำในเมื่อวาน  เมื่อเราคลิกที่เงื่อนไขก็จะพบผลลัพธ์ไฟล์โฟลเดอร์ที่ตรงกับเงื่อนไขในทันที

รูป…

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้งาน  Sidebar  เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ  ได้อย่างรวดเร็ว

รูป…

รูป…

ปรับแต่งไอคอนใน  Sidebar

นอกจากไอคอนต่างๆ  ที่ทาง  Mac  OS X  ได้กำหนดมาให้แล้ว  เรายังสามารถปรับแต่งไอคอนบน  Sidebar  ได้ด้วยตนเอง  ดังนี้

รูป…

รูป…

รูป…

รูป…

Note  ในขณะลากโฟลเดอร์มายัง  Sidebar  นั้น  เราสามารถลากเพื่อแทรกไอคอนเพิ่มลงใน  Sidebar  (เป็นการสร้างAlias)  หรือลากเข้าไปยังไอคอนที่มีอยู่แล้ว  (เป็นการย้ายหรือก็อปปี้ข้อมูล)  โดยในระหว่างการลากไอคอนไปยัง  Sidebar  นั้น  หากปรากฏเส้นตรงสีน้ำเงินระหว่างไอคอน  จะเป็นการแทรกไอคอนลงบน  Sidebar  แต่หากปรากฏกรอบล้อมรอยสีน้ำเงินที่ไอคอน  จะเป็นการย้ายข้อมูลหรือก็อปปี้ข้อมูลไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์นั้นๆ

รูป…

Home Folder โฟลเดอร์สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัว

Home Folder คือ โฟลเดอร์สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละคน ช่วยให้ข้อมูลของผู้ใช้เครื่องแมคไม่ปะปนกัน และที่สำคัญผู้ใช้ไม่สามารถแอบดูข้อมูลของคนอื่นๆ แม้ว่าจะเก็บอยู่ในเครื่องเดียวกันก็ตาม

  1. ที่หน้าจอ  Desktop  ให้เลือกเมนู  Go>Home  หรือกดคีย์  <Shift + Command + H>
  2. ชื่อ  Home  Folder  จะปรากฏที่  Title Bar  โดยจะสังเกตว่า  ชื่อ  Home  Folder  แตกต่างกันไปตามชื่อผู้ใช้  และที่สำคัญ  ไอคอนของ  Home  Folder  จะมีลักษณะคล้ายกับรูปบ้าน  ตามหลังด้วยชื่อผู้ใช้  จึงสังเกตได้ง่าย
  3. จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรม  finder  และเมื่อสังเกตจะพบโฟลเดอร์สำหรับเก็บข้อมูลแยกตามประเภทต่างๆ  ดังนี้

–  Desktop เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลซึ่งอยู่บน Desktop

–  Documents เป็นโฟลเดอร์ใช้เก็บไฟล์เอกสาร เช่น Word, Excel, PDF และไฟล์เอกสารอื่นๆ

–  Download เป็นโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ต หรือไฟล์ที่การโอนข้ามเครื่อง

–  Libraryเป็นโฟล์เดอร์ที่เก็บการตั้งค่าของผู้ใช้แต่ละคน เช่น การตั้งค่าภาพพื้นหลัง การตั้งค่าคีย์ลัด ฯลฯ และในโฟลเดอร์นี้ยังเก็บการตั้งค่าของโปรแกรมบางโปรแกรมอีกด้วย

–  Movies เป็นโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ภาพยนตร์ หรือวิดีโอประเภทต่างๆ

–  Music เป็นโฟลเดอร์ซึ้งใช้เก็บไฟล์เพลง

–  Pictures เป็นโฟล์เดอร์ซึ่งใช้เก็บไฟล์รูปภาพ

–  Public เป็นโฟลเดอร์ส่วนตัว แต่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานได้ มีลักษณะเป็นโฟลเดอร์สาธารณะที่ใช้แชร์ข้อมูลระหว่างกัน

–  Sites เป็นโฟลเดอร์ที่เก็บเว็บไซต์ ซึ่งสร้างขึ้นไว้สำหรับแชร์ให้กับคนอื่นๆ โดยการUpload ข้อมูลส่งไปยังWeb Server ต่างๆ

รูป…

รูป…

การใช้งานอุปกรณ์เก็บข้อมูล

การ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดดิสก์และอุปกรณ์เก็บข้อมูลในแมค มีความแตกต่างจากวินโดว์  ใครที่เคยใช้วินโดว์มาก่อนคงคุ้นเคยกับไดรว์ เช่น  C:, D:, E: ซึ่งแตกต่างจากแมคที่ไม่ได้กำหนดชื่อไดรว์เป็นตัวอักษร แต่จะแสดงเป็นชื่อดิสก์แทน โดยอุปกรณ์เก็บข้อมูลทั้งหมดจะปรากฏเป็นไอคอนบน Desktop ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์  ซีดี  ดีวีดี  Flash Drive  ฮาร์ดดิสก์ภายนอก หรือแม้กระทั่ง iPod และ iPhone

รูป…

นอก จากแมคจะแสดงไอคอนดิสก์ที่แตกต่างกันแล้ว  Mac OS X  ยังระบุประเภทของแผ่น CD-DVD ที่ใส่ลงในเครื่องอีกด้วย ให้ลองสังเกตว่า เราใส่แผ่น CD/DVD ข้อมูล แผ่นเพลง ภาพยนตร์ หรือแผ่นเปล่า แมคจะแสดงให้ผู้ใช้ทาบว่าเป็นแผ่นประเภทใดอีกด้วย

รูป…

Note หากผู้อ่านท่านใดไม่ต้องการให้มีไอคอนประเภทดิสก์ต่างๆ บนหน้าจอ ก็สามารถยกเลิกไอคอนเหล่านี้ได้ โดยเลือก Finder>Preferences จากนั้น ให้คลิกเลือกว่าจะให้ไอคอนใดปรากฏบนหน้าจอบ้าง ได้แก่ Hard disk, External disk, CDs, DVDs และ iDisk (คือฮาร์ดดิสก์เสมือน ที่ฝากข้อมูลกับระบบออนไลน์)

การนำแผ่น CD/DVD ออก

จะ เห็นได้ว่าบริเวณไดรว์ CD/DVD ของแมค ไม่มีปุ่มสำหรับนำแผ่นออก ซึ่งมือใหม่หัดใช้แมคอาจสงสัยว่าแล้วจะนำแผ่นออกมาได้อย่างไร คำตอบก็คือใช้วิธีกดปุ่มบนแป้นคีย์บอร์ด หรือการใช้คำสั่ง ดังต่อไปนี้

รูป…

รูป…

รูป…

Note สำหรับใครที่เคยใช้ Mac OS X Snow Leopardจะพบว่าการนำแผ่น CD/DVD ออกจากเครื่องนั้นทำได้รวดเร็วกว่า Mac OS X เวอร์ชันเดิมมาก

การถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ส่วน การถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก (ฮาร์ดดิสก์, USB Drive, iPod) ไม่ควรถอดอุปกรณ์ออกในทันที ควรยกเลิกการเชื่อมต่อออกเสียก่อน การถอดอุปกรณ์ด้วยวิธีที่ถูกต้อง เป็นการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ หรือข้อมูลเสียหายได้ วิธีกานยกเลิกการเชื่อมต่อมีขั้นตอนคล้ายกับการนำแผ่น CD/DVD ออก ดังนี้

  1. คลิกขวาที่ไอคอนอุปกรณ์นั้นๆ แล้วเลือก Eject
  2. ลากไอคอนมาปล่อยยัง Trash
  3. เลือกเมนู File>Eject
  4. กดคีย์ลัด <Command + E>
  5. คลิดปุ่ม บริเวณ Sidebar

เปิดและใช้งานข้อมูลใน Disk Image

                Disk Image เป็นไฟล์เดี่ยวๆ ที่ใช้แทนข้อมูล ทั้งหมดภายในโฟลเดอร์ ภายในแผ่น CD/DVD หรือฮาร์ดดิสก์ทั้งลูก ในการดาวน์โหลดโปรแกรมจากอินเตอร์เน็ตของแมคอินทอช ไฟล์ที่ได้มามักอยู่ในรูปของ Disk Image เสมอ

                ส่วนวิธีการเปิดดูข้อมูลภายใน Disk Image มีขั้นตอน ดังนี้

รูป…

รูป…

รูป…

มุมมองใน Finder

                ดังที่กล่าวไปแล้วว่า Finder คือโปรแกรมที่เริ่มทำงานทันทีเมื่อเข้าใช้งานเครื่องแมค มีการทำงานคล้าย Windows Explorer ในฝั่งขอวินโดว์ Finder สามารถเปลี่ยนมุมมองได้ 4 แบบ คือ มุมมองแบบ Icon, List, Column และ Cover Flow มุมมองแต่ละแบบ ช่วยอำนวยความสะดวกในกาค้นหาไฟล์และเรียกดูไฟล์ที่แตกต่างกันได้ ดังนี้

                มุมมองแบบ Icon

จะแสดงไฟล์และโฟลเดอร์เป็นไอคอนที่มี

ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการเปิดดูข้อมูล                                                                          รูป…

ในโฟลเดอร์ที่มีข้อมูลจำนวนไม่มากนัก

                มุมมองแบบ List

จะแสดงเป็นไอคอนขนาดเล็ก พร้อมแสดง

รายละเอียด หรือคุณสมบัติของไฟล์ให้ทราบ                                                                    รูป…

เช่น ขนาดไฟล์ วันเวลาในการแก้ไขไฟล์ เป็นต้น

                มุมมองแบบ Column

จะแสดงข้อมูลในลักษณะที่เน้นว่าโฟล์เดอร์นั้น

มีโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูล อย่างไร ช่วยให้เรา                                                          รูป…

ช่วยให้เราสามรถค้นหา หรือเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

Share Button
1791 Total View 1 View Today
(Visited 119 times, 1 visits today)

3.1การใช้งาน Finder และ Spotlight

มุมมองแบบ Column จะแสดงข้อมูลในลักษณะที่เน้นว่าไฟล์โฟลเ …

Share Button

3.2การใช้งาน Finder และ Spotlight

รูป…             สิ่งพิเศษของ Spotlight คือสามารถ …

Share Button

ใส่ความเห็น