Return to การใช้งานMacOsx

10.จัดการ User Account

บทที่ 10

จัดการ User Account

 

                Mac OS X เป็นระบบปฏิบัติการที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบ User Account โดยจะเห็นได้จากในระหว่างติดตั้งจะมีการกำหนดชื่อผู้ใช้ และกำหนดรหัสผ่านเป็นการสร้าง Use Account แรกสำหรับการดูและและจัดการเครื่องแมค ซึ่งถ้าภายหลังหากมีผู้ใช้หลายๆคนใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันแล้ว เราจำเป็นต้องสร้าง User Account เพิ่ม การสร้าง User Account นี้ช่วยให้ข้อความของแต่ละคนไม่ปะปนกัน และสามารถควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวได้อีกทางหนึ่งด้วยในบทนี้ เป็นการกล่าวถึงความหมายและประโยชน์ของ User Account ตลอดจนวิธีจำกัดสิทธิ์ของ User Account ด้วย Parental Control เพื่อควบคุมการใช้โปรแกรมหรือฟังก์ชันต่างๆภายในเครื่องแมค

 

User Account คืออะไร

                ใน Mac OS X มีการแยกเก็บข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนออกจากกัน โดยระบบจะสร้างพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัว เพื่อไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนมาปนกัน นอกจากนั้นแล้วผู้ใช้แต่ละคนยังสามารถปรับแต่งเครื่องแมคในสไตล์ของตนเองได้ อย่างอิสระอีกด้วย อาทิเช่น การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง (Background) การตั้งค่าเกี่ยวกับเมาส์และคีย์บอร์ด เสียงที่กำหนดตอนเปิดปิดเครื่อง ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่ง ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้ใช้แต่ละคนใน Mac OS X จะมีสิทธ์ในการใช้งานเครื่องแมค รวมถึงสิทธิ์ในการดูข้อมูลและแก้ไขข้อมูลที่ไม่เท่ากันตามประเภทของผู้ใช้ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเหตุผลด้านของความปลอดภัยเป็นสำคัญนั่นเอง จากที่กล่าวมาทั้งหมด เราเรียกวิธีการแยกเก็บข้อมูลและสภาวะแวดล้อมที่ต่างกันของผู้ใช้แต่ละคนนี้ ว่า User Account

Mac OS X จะเก็บข้อมูลของแต่ละคนใน Home Folder โดยผู้ใช้แต่ละคนจะมีสิทธิ์ดูข้อมูลของตัวเองได้เท่านั้นเอง ไม่สามารถเข้าไปดูในส่วนของผู้อื่นได้ ซึ่งผู้ใช้แต่ละคนจะต้องมี ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อขอเข้าไปยังพื้นที่ของตนเอง

 

 

 

Home Folder พื้นที่ส่วนบุคคล โดยจะแสดงด้วยชื่อที่ผู้ใช้เป็นคนกำหนด

 

 

 

 

ข้อมูลประเภทต่างๆใน Home Folder

รูป

 

 

 

 

 

ประเภทของ User Account

                เพื่อ ให้สามารถควบคุมและจัดการ User Account ทั้งหมดภายในMac OS X Snow Leopard ได้ง่าย Mac OS X Snow Leopard จึงได้แบ่ง User Account ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 • Administrator account หรือผู้ดูและระบบ เป็นผู้ใช้ที่สามารถปรับแต่งแก้ไขระบบได้ทั้งหมด สามารถสร้างและลบ User Account สามารถกำจัดสิทธิ์ในการใช้งานของผู้ใช้คนอื่น สามารถติดตั้งโปรแกรม ลบโปรแกรม และสามารถแก้ไขการตั้งค่าของผู้ใช้คนอื่นๆ ได้อีกด้วย

 

 

 • Standard account เป็น User Account ที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น สามารถติดตั้งโปรแกรม สามารถปรับแต่งคำส่วนตัวต่างๆ ได้ แต่อาจถูกจำกัดสิทธิ์พิเศษบางประการ เช่น ไม่สามารถสร้างหรือแก้ไข User Account หรือเปลี่ยนแปลงบางระบบที่มีการล็อกเอาไว้
 • Managed with Parental Controls เป็น ผู้ที่ถูกกำจัดสิทธิ์ตามที่ได้กำหนดไว้ใน Parental Control ซึ่งจะใช้ควบคุมไม่ให้เด็กๆ เข้าเปิดเว็บไซต์ หรือดูรูปภาพที่ไม่เหมาะสม
 • Sharing Only เป็น ผู้ใช้ที่สามารถใช้งานไฟล์ที่ได้แชร์เอาไว้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์ในเครื่องแมคได้เลย และที่สำคัญไม่มีการสร้างพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัว
 • Group เป็นกลุ่มที่ใช้สำหรับเก็บ User Account รวมไว้ด้วยกัน นอกจากนั้นยังสามารถเก็บ Group อื่นๆไว้ก็ได้

 

สร้าง User Account ใหม่

                หลัง การติดตั้ง Mac OS X ได้เตรียม User Account ใหม่ให้เราอัตโนมัติโดยที่ User Account ดังกล่าวจะมีฐานะเป็น Administrator ที่สามารถทำอะไรต่อมิอะไรกับ Mac OS X ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม User Account ใหม่ การติดตั้งโปรแกรม การลบโปรแกรม ตลอดจนการกำจัดสิทธิ์ในการใช้งานของผู้ใช้คนอื่นๆ ฯลฯ

ในเบื้องตนหลัง การติดตั้ง Mac OS X จะมี User account เพียง User เดียว แต่หากเราต้องการสร้าง User Account เพิ่ม ก็สามารถทำได้ทันที ดังนี้

 

1 คลิกปุ่ม Apple แล้วเลือกเมนู System Preferences

 

 

 

รูป

2 คลิกที่ไอคอน Accounts

รูป

 

 

4 กรอกรหัสของผู้ใช้

 

6 คลิกปุ่มเครื่องหมายบวกเพื่อสร้าง User Account ใหม่

 

 

 

 

 

5 คลิกปุ่ม OK

รูป

 

3 คลิกที่ไอคอนรูปกุญแจเพื่อทำการปลดล็อก

รูป

 

 

7 เลือกประเภทของ User Account สำหรับในตัวอย่างนี้ได้เลือกแบบ Managed with Parental Controls

 

8 กรอกชื่อ

 

 

 

 

10 ตั้งรหัสผ่าน

 

9 กรอกชื่อย่อ

รูป

 

15 จะมีหน้าต่างถามว่าจะให้ปิดระบบการเข้าใช้งานอัตโนมัติ (Turn Off Automatic Login)

 

14 คลิกปุ่ม Create Account

 

11 ใส่รหัสเดิมซ้ำอีกเป็นการยืนยันรหัสผ่านที่เพิ่งสร้างขึ้นว่าถูกต้องตรงกัน

 

12 กรอกข้อความที่เกี่ยวข้องกับรหัสผ่าน

 

13 คลิกเลือก Turn on FileVoult protection หากต้องการเปิดระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ซึ่งในที่นี้อาจยังไม่จำเป็น

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป

 

 

16 จะปรากฏชื่อผู้ใช้คนใหม่ในรายการ

 

 

 

รูป

 

Log in เข้าใช้งานเครื่องแมค

                เครื่อง แมคที่เพิ่งถอยออกมาใหม่ๆ เมื่อกดปุ่ม Power ก็สามารถเข้าใช้งานเครื่องแมคได้ทันที แต่ถ้าต้องการความปลอดภัยยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถกำหนดให้มีการตรวจสอบก่อนใช้งาน เช่น กำหนดให้ต้องกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใช้งานเครื่องแมคได้ เรียกขั้นตอนในการขอใช้งานเครื่องแมคนี้ว่า Log in โดยทุกครั้งที่เปิดเครื่องจะพบหน้าต่างที่เรียกว่า Log in Window จากหน้าต่างนี้ให้เลือกชื่อผู้ใช้และกรอกรหัสผ่านเพื่อ Login เข้าใช้งานเครื่องแมคต่อไป

 

 

1 ที่หน้าจอ Log in Window ให้คลิกเลือก User ที่ต้องการใช้งาน

 

2 กรอกรหัสผ่าน

 

 

3 คลิก Log in หรือกด <Enter>

รูป                                                                                         รูป

 

 

Log out ออกจากผู้ใช้คนปัจจุบัน

                Log out คือ เป็นขั้นตอนการขอออกจาก User Account ปัจจุบัน ซึ่ง Mac OS X จะทำการปิดโปรแกรมทั้งหมด พร้อมกับล้างข้อมูลที่ค้างในหน่วยความจำ โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ยังคงเปิดอยู่ ไม่มีการปิดเครื่องหรือ Restart แต่อย่างใด หลังจาก Log out ไปเรียบร้อย ผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถเข้าใช้งาน Mac OS X ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดเครื่อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

1 คลิกปุ่ม Apple แล้วคลิกเมนู Log Out

 

 

 

รูป

2 กลับไปสู่หน้าจอ Log In Windowเพื่อรอผู้ใช้คนอื่นๆ เข้ามาใช้เครื่องต่อไป

รูป

 

 

 

ปรับแต่งแก้ไข User Account

                การ เพิ่มหรือลบ User Account ออกจาก Mac OS X สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ User ปัจจุบันมีฐานเป็น Administrator account ส่วนการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น รูปภาพประจำตัว รหัสผ่าน ชื่อ ฯลฯ ผู้ใช้สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

1 คลิกปุ่ม Apple แล้วคลิกเมนู System Preferences

 

 

 

2 คลิกที่ไอคอน Accounts

รูป

รูป

4 คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปภาพประจำตัวของ User Account

 

3 คลิกแท็บPassword

 

5 คลิกเมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

6 ในกรณีต้องการเปลี่ยนชื่อสามารถกรอกชื่อใหม่ที่ต้องการ

 

 

 

 

8 คลิกปุ่ม Open เพื่อแสดงข้อมูลของ User Account ปัจจุบัน

 

7 กรณีที่เป็นสมาชิกของ MobileMeเราสามารถเปลี่ยนชื่อโดยคลิก Change

รูป

 

 

 

9 คลิกแท็บLogin Items เพื่อกำหนดว่าจะให้มีโปรแกรมใดเปิดอัตโนมัติทันทีที่มีการ Login

 

 

 

10 คลิกปุ่มเครื่องหมายบวกเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการให้เปิดอัตโนมัติ ส่วนปุ่มเครื่องหมายลบคือลบโปรแกรมออกจากรายการเปิดใช้งานอัตโนมัติ

รูป

 

 

 

ใน การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว User แต่ละคนสามารถแก้ไขได้ตามสะดวก แต่ถ้าต้องการแก้ไข User คนอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ การล้างรหัส (Reset Password) รวมถึงควบคุมการใช้งานต่างๆ ผู้แก้ไขจะต้องมีฐานะเป็น Administrator (ผู้ดูแลระบบ) เท่านั้น

 

 

 

 

1 ให้คลิกไอคอนรูปกุญแจเพื่อปลดล็อก

รูป

2 กรอกรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ในการแก้ไขในครั้งนี้

รูป

 

 

 

 

 

 

3 คลิกเลือก User Account ที่ต้องการปรับแต่ง

 

4 คลิกปุ่ม Reset Password เพื่อเคลียร์รหัสเดิมแล้วตั้งรหัสใหม่ต่อไป

 

 

 

 

8  คลิกเพื่อกำหนดค่าในการใช้งาน Parental Controls ซึ่งใช้ควบคุมการทำงานของ Use ดังกล่าว

 

7 คลิกเพื่อให้สมาชิกคนนี้เป็น Administrator ซึ่งจะสามารถจัดการเครื่อง

 

6 ถ้าเป็นสมาชิกของ MobileMeให้กรอกชื่อลงไป

 

5 แก้ไขชื่อ User Account

รูป

 

 

 

 

 

Parental Control สำหรับควบคุมความประพฤติเด็กๆ

                ผู้ ดูแลระบบ หรือ Administrator account สามารถควบคุมผู้ใช้ ไม่ให้เข้าใช้งานโปรแกรม หรือเข้าดูข้อมูลในส่วนใดก็ได้ เช่น ควบคุมเด็กๆ ไม่ให้เปิดโปรแกรมบางโปรแกรม ควบคุมเวลาในการใช้งานในแต่ละวัน ควบคุมไม่ให้เด็กๆ เข้าเปิดเว็บไซต์ หรืดูรูปภาพที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการควบคุม User โดยใช้คุณสมบัติที่เรียกว่า Parental Control

 

1 ให้คลิกไอคอนรูปกุญแจเพื่อปลดล็อก

 

 

2 กรอกรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ในการแก้ไขในครั้งนี้

รูป

 

 

รูป

 

3 คลิก User คนที่เราต้องการควบคุม

 

4 คลิกให้มีเครื่องหมายถูกที่ Enable parental Control

 

 

 

 

รูป

5 คลิกปุ่ม Open Parental Control

 

 

 

 

6 คลิกที่แท็บSystem

 

 

9 กำหนดค่าเกี่ยวกับระบบเพิ่มเติม

 • Can administer printers อนุญาตให้จัดการเครื่องพิมพ์ได้
 • Can change password อนุญาตให้สามารถเปลี่ยนรหัสได้
 • Can modify the Dock อนุญาตให้แก้ไขปรับแต่ง Dock ได้
 • Can burn CDs and DVDs อนุญาตให้เขียนแผ่น CD หรือ DVD ได้

 

8 คลิกเครื่องหมายถูกหน้าโปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้งาน

 

7 เลือกรูปแบบของการควบคุมมี 2 แบบใช้เลือก คือ Use Simple Finder เป็นคำสั่งให้สามารถใช้งานพื้นฐานได้เท่านั้น เหมาะสำหรับการควบคุมเด็กๆ ส่วน Only allow selected applications เป็นการกำหนดรายละเอียดด้วยตนเองว่าจะให้ใช้งานโปรแกรมใดๆ

รูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 คลิกแท็บContent เพื่อควบคุมเนื้อหาที่พบในพจนานุกรมหรือในเว็บไซต์

 

 

 

11 กำหนดเว็บไซต์ที่อนุญาตให้เข้าชมหรือบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่อนุญาต

รูป

12 คลิกแท็บMail & IChat

 

13 คลิกที่ Limit Mail

 

 

 

 

 

 

14 คลิกที่ Limit IChat

รูป

15 กำหนดบุคคลที่อนุญาตให้สามารถติดต่อได้ โดยคลิกปุ่มเครื่องหมายบวก แล้วเลือกรายชื่อ

 

16 คลิกแท็บTime Limits

 

 

 

 

 

 

17 กำหนดช่วงเวลา

รูป

 

 

 

 

18 คลิกแท็บLogs เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆ

 

 

 

19 จะปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือการพูดคุยใน iChat ซึ่งช่วยให้เราสามารถติดตามได้ว่าน้องๆ หนูๆ ของเราไปทำอะไรมาบ้าง

รูป

 

 

เมื่อ น้องๆ หนูๆ ได้ Login เพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ ก็จะถูกควบคุมทันที เช่น หากเข้าเว็บที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะปรากฏข้อความบอกให้ทราบ ซึ่งหากผู้ปกครองต้องการอนุญาตให้เข้าเว็บนี้ได้ ก็ให้คลิกปุ่ม Add Websites แต่ต้องกรอกชื่อและรหัสผ่านในการอนุญาตนี้ด้วย

 

เว็บไซต์ถูกบล็อกโดยผู้ปกครอง

 

 

 

ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

 

ให้ผู้ปกครองคลิกเพื่ออนุญาตให้เข้าเว็บไซต์นี้ได้

รูป

 

 

ใน ทำนองเดียวกัน หากมีการเปิดโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ก็จะมีหน้าต่างถามว่าจะให้อนุญาตหรือไม่ โดยผู้ปกครองสามารถอนุญาตเป็นครั้งคราว หรืออนุญาตให้ใช้งานตลอดไปก็ได้

 

 

 

2 กรอกชื่อผู้ปกครองซึ่งมีฐานะเป็น Administrator กรอกรหัสผ่าน และคลิก OK

 

1 คลิกปุ่ม Allow Once หากอนุญาตเพียงครั้งนี้ครั้งเดียว หรือคลิก Always Allow เพื่ออนุญาตตลอดไป

รูป                                                                                      รูป

 

 

                การจะกำหนด Parental Control ว่าใครสามารถเล่นเกม หรือโปรแกรมใดได้นั้น ผู้ที่ปรับแต่งจะต้องเป็นAdministrator account เท่านั้น ดังนั้น ในการสร้าง User Account ให้กับเด็กๆ จะต้องเป็น Managed with Parental Controls เพื่อที่เด็กๆ จะไม่สามารถสร้าง User หรือกำหนดค่าต่างๆ เอาไว้หลบหลีกผู้ใหญ่อย่างพวกเรา

 

 

 

 

เลือกวิธี Log in ที่หน้าจอ Log in Window

                ในขณะเข้าใช้เครื่องแมคนั้น ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบในการขอเข้าใช้งานเครื่องแมคได้ 3 แบบ เรียงตามลำดับความปลอดภัย ดังนี้

แบบแรก จะไม่เน้นเรื่องความปลอดภัยมากนัก คือ สามารถเข้าใช้งานเครื่องแมคได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องกรอกชื่อ User หรือรหัสผ่านใดๆ และถ้าเครื่องแมคมีผู้ใช้งานหลายคน เราต้องกำหนดด้วยว่าจะให้ User account คนใดเป็น User หลักที่สามารถ Log in เข้าใช้งานโดยอัตโนมัติ

แบบที่สองจะ มีการแสดงรายชื่อ User ทั้งหมดมาให้ ผู้ใช้สามารถคลิกเลือก User Account ที่ต้องการใช้งานได้ทันที และหากมีการกำหนดรหัสผ่านเอาไว้ ก็ต้องกรอกรหัสผ่านที่ถูกต้องลงไปด้วย

แบบที่สามถือว่าเป็นระดับที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด คือ จะต้องกรอกทั้งชื่อและรหัสผ่านที่ถูกต้องเท่านั้น

 

 

แบบที่สอง แสดงรายชื่อ User ทั้งหมดมาให้ ผู้ใช้สามารถคลิกเลือก User Account ที่ต้องการใช้งานได้ทันที

 

 

รูป

 

แบบที่สามต้องกรอกชื่อและรหัส

 

 

รูป

 

 

 

ในการเลือกว่าจะใช้วิธี Log in ในแบบใด สามารถกำหนดได้ดังนี้

 1. คลิก ที่ไอคอนรูปแม่กุญแจเพื่อปลดล็อก กรอกรหัสผ่านของผู้ใช้คนปัจจุบัน (จะต้องเป็น User ที่มีฐานะเป็น Administrator หรือผู้ที่มีสิทธิ์ในการแก้ไขระบบ)
 2. คลิกที่ Login Options เพื่อกำหนดตัวเลือกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Login
 3. เลือก รูปแบบการ Log in โดยในส่วนของ Automatic Login หากเลือกเป็น Off แสดงว่าจะไม่มีการเข้าใช้งานเครื่องแมคอัตโนมัติ เราจะต้องเลือกชื่อผู้ใช้ หรือกรอกชื่อผู้ใช้ด้วยเสมอ หรือถ้าต้องการให้มีการ Login อัตโนมัติจะต้องเลือกว่าจะกำหนดให้ผู้ใช้คนใดเป็นผู้ใช้งานหลัก
 4. คลิกที่ List of users หากต้องการแสดงรายชื่อในหน้าต่าง Log in Window
 5. หรือ คลิกที่ Name and password ถ้าต้องการให้ผู้ใช้ต้องกรอกทั้งชื่อและรหัสผ่าน ซึ่งวิธีนี้ต้องระมัดระวังให้มากเพราะหากจำชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูก ต้องอาจไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องแมคได้เลย
 6. สั่งให้แสดงปุ่มRestart ปุ่ม Sleep และปุ่ม Shut Down ที่หน้าต่าง Log in Window
 7. คลิกที่ Show input menu in login window เพื่อสั่งให้แสดงเมนูที่ใช้เลือกภาษาในหน้าต่าง Log in Window
 8. คลิกที่ Use VoiceOver in the login window เพื่อกำหนดให้สามารถใช้เสียงสั่ง Log in เข้าใช้งานเครื่องแมค
 9. สั่งให้แสดง Password hints ซึ่งเป็นข้อความที่ช่วยให้สามารถจำรหัสผ่านได้
 10. คลิกที่ Show fast user switching menu as: เพื่ออนุญาตให้สามารถสลับการทำงานระหว่าง User Account โดยไม่ต้อง Log out หรือปิดเครื่อง
 11. คลิกปุ่ม Join หากต้องการเข้าร่วมในระบบเครือข่าย
 12. คลิกปุ่มเพื่อปิดหน้าต่าง

 

 

 

 

 

 

12 คลิกเพื่อเปิดหน้าต่าง

 

2 คลิกที่ Login Options

 

3 เลือกรูปแบบการ Log in

 

4 คลิก List of users

 

5 คลิก name and password ถ้าต้องการให้ผู้ใช้กรอกทั้งชื่อและรหัสผ่าน

 

6 สั่งให้แสดงปุ่ม Restart ปุ่ม Sleep และปุ่ม Shut Down

 

 

 

 

 

รูป

7 แสดงเมนูเลือกภาษา

 

9 สั่งให้แสดง Password hints

 

8 ใช้เสียงสั่ง Log in

 

11 คลิกปุ่ม Join หากต้องการเข้าร่วมในระบบเครือข่าย

 

1 คลิกที่ไอคอนรูปแม่กุญแจเพื่อปลดล็อก

 

10 อนุญาตให้สลับ user ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

การสลับไปใช้ User account อื่น

                ใน ขณะที่กำลังใช้งาน Mac OS X อยู่นั้น หากผู้ใช้คนอื่นมาขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบปัจจุบันทันด่วน เราไม่จำเป็นต้อง Log Out เพราะสามารรถสลับไปใช้อีก User Account ได้ ด้วยวิธีนี้โปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่จะยังคงทำงานต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องปิด โปรแกรมใดๆ เลย ก่อนอื่นเราต้องอนุญาตให้มีการสลับการทำงานระหว่าง User เสียก่อน ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

1 คลิกที่ Log In Options เพื่อปรับแต่งค่าที่เกี่ยวกับการ Log in

 

 

 

 

 

3 กำหนดว่าจะให้แสดงเฉพาะชื่อ (Name) ชื่อย่อ (Short name) หรือแสดงเฉพาะไอคอน (Icon)

 

4 คลิกเพื่อเปิดหน้าต่าง

 

2 คลิกให้มีเครื่องหมายถูกที่ Show fast user switching menu as: เพื่ออนุญาตให้สามารถสลับการทำงานระหว่าง User Account

รูป

 

 

 

 

เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อย ก็สามารถสลับการทำงานระหว่าง User Account ได้ทันที ดังนี้

 

 

2 คลิกชื่อ User Account

 

1 คลิกที่ชื่อผู้ใช้ ซึ่งจะปรากฏบริเวณ Menulet

 

 

 

รูป

 

3 หากต้องการตั้งรหัสผ่าน จะต้องกรอกรหัสผ่านด้วย จากนั้นให้คลิกปุ่ม Login หรือกด <Enter>

 

4 จะปรากฏหน้าจอ Desktop ของ User Account อีกคน เมื่อใช้เครื่องเสร็จเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม Apple      เลือก Log Out เพื่อออกจาก User Account ปัจจุบัน

 

 

 

 

รูป

 

 

 

                หากมีการสั่ง Shutdown ทั้งที่ยังมีการ Login โดยผู้ใช้อีกคนหนึ่งจะปรากฏหน้าต่างเตือนให้กลับไปยังผู้ใช้คนนั้นๆก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ทำค้างไว้หายไปนั้นเอง แต่ในกรณีที่ต้องการยืนยันว่าจะ Shut down จริง ก็ให้กรอกชื่อ User และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ ซึ่งก็คือชื่อผู้ใช้คนแรกที่เป็นผู้ติดตั้งเครื่องแมคนั่นเอง หรืออาจเป็นคนอื่นๆ ที่ได้กำหนดในภายหลังก็ได้

 

 

 

 

                                                                                รูป

 

Share Button
1825 Total View 1 View Today
(Visited 121 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น