Return to การใช้งานMacOsx

11.ติดตั้งวินโดว์ลงในแมค

บทที่ 11

ติดตั้งวินโดว์ลงในแมค

 

            สำหรับผู้ที่เพิ่งเปลี่ยนใจใช้แมค อาจยังมีความจำเป็นต้องมีการทำงานกับวินโดว์อยู่บ้างไม่มากก็น้อย ดังนั้น การหักดิบจากวินโดว์เป็นแมคเลยนั้นอาจจะยังทำไม่ได้ ซึ่งมีหลายเหตูผล เช่น งานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานยังคงใช้วินโดว์ข้อมูลสำคัญๆ ยังไม่ได้ถูกย้ายมาจากเครื่องแมค หรือยังไม่มีโปรแกรมสำหรับทำงานบางอย่าง เป็นต้น

ทางหนึ่งที่ช่วยให้ลดความวุ่นวาย ในการสลับไปมาระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งวินโดว์กับเครื่อง แมคอินทอช คือ ติดตั้งวินโดว์ลงในเครื่องแมคเสียเลย ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแมคและวินโดว์ในเครื่องเดียวกันเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปขั้นตอนในการติดตั้งวินโดว์ลงในแมค

                ใน การติดตั้งวินโดว์ไม่ว่าจะเป็น Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7 ลงในเครื่องแมคอินทอชมีความคล้ายคลึงกัน โดยมีขั้นตอนโดยสังเขปดังนี้

  1. ก่อน อื่นให้อัพเดชซอฟแวร์ในเครื่องแมคอินทอช โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟล์ระบบโดยคลิกที่ปุ่ม Apple แล้วเลือกเมนู Software Update จากนั้นทำตามขั้นตอน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนๆ สำหรับเครื่องแมครุ่นใหม่ๆ ขั้นตอนนี้อาจไม่จำเป็นนัก แต่ถ้าเป็นเครื่องแมครุ่นเก่าๆ จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.apple.comเพื่อตรวจสอบดูว่ารุ่น หรือเวอร์ชันของเครื่องแมคที่มีอยู่นั้นรองรับหรือไม่ด้วย
  2. ทำการเตรียมเนื้อที่และสภาวะแวดล้อมต่างๆ สำหรับติดตั้งวินโดว์ โดยผ่านทางโปรแกรม Boot Camp Assistant
  3. ติด ตั้งวินโดว์ลงในวอลุ่มที่ได้เตรียมเอาไว้ในขั้นตอนที่แล้ว โดยจะมีขั้นตอนการติดตั้งคล้ายกับการติดตั้งวินโดว์ทั่วไป แต่ที่ต้องระวังคือ เราจะต้องเลือกติดตั้งลงในพื้นที่ซึ่งได้เตรียมไว้โดยโปรแกรม Boot Camp Assistant เท่านั้นเอง
  4. ติดตั้งไดรว์เวอร์ที่จำเป็นลงในวินโดว์ เพื่อให้เครื่องแมคสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์
  5. ปรับแต่งค่าอื่นๆเพิ่มเติม เช่น กำหนดความเร็วในการใช้งานเมาส์ และคีย์บอร์ด รวมถึงกำหนดว่าจะใช้วินโดว์หรือ Mac OS X เป็นหลัก

 

ตัวอย่างการติดตั้ง Windows 7 บนเครื่อง Macintosh

การ ติดตั้ง Windows 7 ลงบนเครื่อง Macintosh ไม่สามารถติดตั้งโดยตรงแต่สามารถติดตั้งโดยผ่านโปรแกรม Boot Camp Assistant ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดแบ่งพาร์ติชัน และเตรียมทรัพยากรสำหรับการติดตั้ง Windows 7 ซึ่งขั้นตอนการติดตั้ง Windows 7 ลงบนเครื่องแมคมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ที่หน้าจอหลักของเครื่อง Macintosh เลือกเมนู Go>Utilities

รูป

 

 

2 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Boot Camp Assistant

 

 

รูป

 

 

 

 

 

 

 

3 คลิกปุ่ม Continue เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

รูป

 

 

 

 

 

 

4 สร้างพาร์ติชันสำหรับติดตั้ง Windows โดยให้ใช้เมาส์ลากปรับขนาดพาร์ติชันได้ตามต้องการ

 

 

 

 

 

5 หรือคลิกปุ่ม Divide Equaiflyเพื่อแบ่งพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์เท่าๆกันระหว่าง Macintosh กับ Windows 7

รูป

 

7 คลิกปุ่ม Partition เริ่มสร้างพาร์ติชัน

 

6 หรือคลิกปุ่ม Use 32 GB กำหนดให้ใช้พื้นที่สำหรับติดตั้ง Windows เป็น 32 กิกะไบต์ให้

 

 

 

 

 

8 ให้ใส่แผ่นติดตั้ง Windows 7 ในดีวีดีไดรว์

รูป

 

10 เครื่องจะ Restart อัตโนมัติและเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง Windows 7

 

9 คลิกปุ่ม Start Installation

 

 

 

 

 

รูป

 

 

 

 

 

 

 

11 เลือกภาษาแล้วคลิก Next

 

 

รูป

 

 

 

12 เลือกเวอร์ชันของ Windows 7

 

 

 

13 คลิกปุ่ม Next

รูป

14 คลิกที่ I accept

 

 

 

 

 

 

 

15 คลิกปุ่ม Next

รูป

 

 

 

 

16 คลิกที่ Custom (Advanced)

 

 

รูป

 

 

 

 

17 คลิกเลือกพาร์ติชันที่มีคำว่า BOOTCAMP

 

 

รูป

 

18 คลิกที่ Drive options (Advanced)

 

 

 

 

19 คลิกที่ Format

รูป

 

 

20 ยืนยันการฟอร์แมตด้วยการคลิก OK

 

 

รูป

 

 

 

 

21 คลิกที่ Next จากนั้นทำขั้นตอนต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอ

 

 

รูป

 

 

 

ติดตั้ง Driver สำหรับ Windows 7

                หลัง จากที่ติดตั้ง Windows 7 ลงบนเครื่อง Macintosh เป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไป คือ การติดตั้ง Driver เพื่อทำให้เครื่อง Macintosh สามารถใช้งาน Windows 7 ได้อย่างสมบูรณ์

 

 

1 ใส่แผ่น DVD ที่ใช้ติดตั้ง Mac OS X

(ในแผ่นนี้จะมี Driver สำหรับใช้กับวินโดว์

 

2 เลือก Open folder to view files คลิกที่ Run setup exe ต้องการติดตั้งอัตโนมัติ

รูป

 

 

 

3 ไปที่โฟลเดอร์ BootCamp>Driver Apple

 

 

 

                ขั้นตอนการติดตั้ง Driver อาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าแผ่น Mac OS X ที่ใช้เป็นเวอร์ชันไหน และวินโดว์ที่ใช้ติดตั้งลงไปด้วย

 

5 หรือดับเบิลคลิกที่ BootCamp64 หากเราติดตั้ง windows 7 เวอร์ชันที่เป็น 64 บิต

 

4 ดับเบิลคลิกที่ BootCampหากเราติดตั้ง Windows 7 เวอร์ชันที่เป็น 32 บิต

รูป

 

 

 

Mac OS X กับ Windows

 

 

 

วิธีเลือกบูตระหว่างMac OS X กับ Windows

                ใน เครื่อง Macintosh การเลือกบูต ระหว่าง Mac OS X กับ Windows นั้นจะใช้วิธีกดคีย์ <Option>ค้างไว้ในขณะเปิดเครื่อง ซึ่งหมายความว่า หลังจากกดปุ่ม Power เพื่อเปิดใช้งานเครื่องแมคอินทอช ให้กดคีย์ <Option>ค้างเอาไว้เลย หลังจากนั้นสักครู่ก็จะปรากฏระบบให้เลือกใช้งาน ดังรูป

 

 

รูป

 

จาก ข้างต้นจะเห็นว่า ก่อนใช้งานวินโดว์หรือแมคแต่ละครั้งนั้น ผู้ใช้จะต้องกดคีย์ <Option>ตั้งแต่ตอนเริ่มบูตเครื่องเลย ซึ่งหากมีการใช้งานระบบไหนบ่อยกว่า เช่น ใช้ Windows 7 มากกว่าใช้ mac OS X ผู้ใช้สามารถกำหนดให้ Windows 7 เป็นระบบหลัก ซึ่งหมายความว่า หากไม่มีการกดคีย์ <Option>เครื่องก็จะบูตเข้าใช้งาน Windows 7 ในทันที

 

 

1 ให้คลิกที่ไอคอน Startup Disk

 

 

รูป

 

2 คลิกเลือก Mac OS X หรือ Windows เพื่อเลือกว่าจะใช้ระบบใดเป็นหลัก

 

3 คลิกที่ปุ่ม Restart เพื่อสั่งให้บูตเครื่องในครั้งต่อๆไป หากเปิดเครื่องแมคอินทอชก็จะบูตเข้ามาใช้งานระบบที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติทัน มี

 

 

 

 

 

รูป

 

 

 

ลบวินโดว์เมื่อไม่ได้ใช้งาน

                หากไม่ต้องการใช้งานวินโดว์อีกต่อไปแล้ว เราสามารถลบวินโดว์ออกจากเครื่องแมคผ่านทาง Boot Camp Assistant ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 

 

 

1 ไปที่โฟลเดอร์ Utilities  จากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Boot Camp Assistant

รูป

 

 

 

 

 

2 คลิกปุ่ม Continue

 

 

รูป

 

 

 

3 คลิกเลือก Create or remove a Windows partition

 

 

 

รูป

5 คลิกปุ่ม Restore เพื่อลบพาร์ติชันของวินโดว์ซึ่งข้อมูลต่างๆ ในวินโดว์ก็ถูกลบทิ้งไปด้วย

 

4 คลิกปุ่ม Continue

 

 

 

 

 

 

รูป

Share Button
1765 Total View 1 View Today
(Visited 119 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น