Return to การใช้งานMacOsx

16.เทคนิคการซูมหน้าจอ

สอนการใช้แมค : เทคนิคการซูมหน้าจอ

Mac พื้นฐาน: กำหนดการตั้งค่าของคุณ

 

Share Button
1775 Total View 1 View Today
(Visited 93 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น