Return to การใช้งานMacOsx

16.เทคนิคการซูมหน้าจอ

สอนการใช้แมค : เทคนิคการซูมหน้าจอ

Mac พื้นฐาน: กำหนดการตั้งค่าของคุณ

 

Share Button
1644 Total View 3 View Today
(Visited 89 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น