Return to Google Site

4.การแก้ไขหน้าเพจ

ในส่วนของการจัดการหน้าเพจนั้น มีดังนี้

Screenshot 2015-01-14 22.48.28

 

คลิ๊กที่ปุ่มแก้ไขหน้าเว็บ

 

  • แถบเมนูและฟังก์ชั่นที่ใช้เพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์ รวมไปถึง Gadget ต่างๆและเครื่องมือในการจัดการหน้าเว็บ

Screenshot 2015-01-14 22.50.34

  • เมนู “แทรก” เป็นเมนูที่ควบคุมเกี่ยวกับการใช้มีเดีย เช่น การใส่รูปภาพ ลิงก์ วิดิโอ และ gadget ต่างๆ จึงทาให้เมนูนี้ถูกใช้งานบ่อยที่สุด

Screenshot 2015-01-14 22.52.14

 

  • เมนู “รูปแบบ” เป็นเมนูที่ใช้กาหนดรูปแบบของตัวอักษร ซึ่งเป็นรูปแบบคาสั่งเดียวกันกับแถบเมนู

Screenshot 2015-01-14 22.53.42

  • เมนูตาราง เป็นเมนูที่ใช้สร้าง หรือจัดการข้อมูลในรูปแบบตาราง

Screenshot 2015-01-14 22.55.43

  • เมนู “การออกแบบ” เป็นเมนูที่ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการออกแบบคอลัมน์ในหน้าเพจ

Screenshot 2015-01-14 22.55.53

  • เมนู “ความช่วยเหลือ” เป็นเมนูที่ใช้สำหรับหาข้อมูลช่วยเหลือในการดำเนินการ

Screenshot 2015-01-14 22.57.57

 

Share Button
1912 Total View 2 View Today
(Visited 86 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น