Return to อาชีพตัวแทน “ประกันชีวิต”

อาชีพมหัศจรรย์ กับประกันชีวิต

ความสำเร็จ น้อยคนนักที่จะก้าวไปถึง ชีวิตของคนส่วนใหญ่มักจะวนเวียนและจบอยู่ที่การทำงานอย่างหนักในบั้นปลาย ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ เงินก้อนหนึ่งสำหรับใช้ชีวิตในวัยชรา

‘เพราะคุณต้องรอ รอความอาวุโส ทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิของคุณ หรืออัตราเงินเดือน’

ทำไม ……. คุณไม่ลองมองหาความสำเร็จที่เกิดจาก อาชีพตัวแทนประกันชีวิต ที่คุณเติบโตได้ทั้ง  ด้านการเงินและหน้าที่การงานไม่ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิ วัยวุฒิ ระยะเวลา และอัตราเงินเดือน แต่ความสำเร็จ ……. เกิดได้จากความสามารถของคุณ

อาชีพตัวแทนประกันชีวิต อิสรภาพของการทำงาน

•  ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการวางแผนของคุณ

•  คุณสามารถกำหนดรายได้ของคุณ ตามความพอใจ และระดับความสามารถ

•  คุณสามารถกำหนดเวลาในการทำงานได้ด้วยตัวคุณเอง

•  คุณสามารถกำหนดอนาคต และความสำเร็จของคุณได้

•  คุณจึงเป็นผู้ควบคุมความสำเร็จและรายได้ทั้งหมดด้วยตัวคุณเอง

อาชีพตัวแทนประกันชีวิต งานในอุดมคติที่คุณสามารถสัมผัสได้

•  คุณจะเป็นผู้มอบความสบายใจให้แก่คนทุกคน

•  คุณจะเป็นผู้มอบหลักประกันในชีวิตให้แก่คนทุกคน

•  คุณจะเป็นสื่อกลางในการบอกสิ่งดีๆ แก่คนทุกคน

•  คุณจะเป็นที่รักของคนทุกคน

ทำไมการประกันชีวิตจึงเป็นที่ต้องการของสังคมยุดใหม่?  

เพราะสังคมที่กำลังพัฒนาไปสู่รูปแบบของสังคมเดี่ยว คือ  เป็นสังคมที่ต้องพึ่งตนเองมากขึ้น ดังนั้นการเตรียมสวัสดิการสำหรับตนเองและครอบครัวจึงมีความจำเป็นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สำหรับลูก สำหรับครอบครัว การคุ้มครองทรัพย์สิน กิจการ จากภาระหนี้สินและความสูญเสีย รวมถึงสวัสดิการสำหรับยามเกษียณ

สังคมยุคใหม่ โอกาสของธุรกิจประกันชีวิต     การ ประกันชีวิตในประเทศที่เจริญแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา หรือ ญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นสังคมยุคใหม่ มีจำนวนกรมธรรม์ต่อประชากรเฉลี่ยสูงถึง 100-300% เมื่อเทียบกับประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหม่ มีจำนวนกรมธรรม์ต่อประชากรเฉลี่ยเพียง 15% ของจำนวนประชากร     นอกจากนี้ ภาครัฐยังให้การสนับสนุนด้านการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการ ประกันชีวิตให้กับคนรุ่นใหม่ พร้อม ลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิต (ปัจจุบันลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท) ทำให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจต่อการทำประกันชีวิตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง            ความสำเร็จที่มาพร้อมกับรายได้และการยอมรับ  

รายได้และการยอมรับ คือ แรงบันดาลใจที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จของคุณ หากคุณสามารถปฏิบัติได้ตาม กุญแจแห่งความสำเร็จ (Key to success) ดังนี้

1. ขายได้เดือนละ 3 เคส เบี้ยประกันภัย เฉลี่ยเคสละ 20,000 บาท

2. หาเพื่อนร่วมงานเพิ่มเฉลี่ยเดือนละ 2 คน

หากท่านรักษาระดับการขายเช่นนี้และมีการสร้างทีมงานที่เป็น มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง นั่นจะหมายถึงตำแหน่งและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยระยะเวลาอัน สั้น 

และในระยะเวลาเริ่มต้นการร่วมงานกับไทยประกันชีวิต ท่านจะได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานขายที่มีประสบการณ์ เพื่อแนะนำวิธีการที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องความรู้ด้านสินค้าของบริษัทและการแนะนำคนเข้าร่วมงาน และหากท่าน มีความเข้าใจในหลักปฏิบัติและสามารถรักษามาตรฐาน Key to success ได้อย่างต่อเนื่อง ท่านจะประสบความสำเร็จในด้านรายได้และตำแหน่งงานได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ เขียนได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ด้วยได้ยินคำว่าอาชีพมหัศจรรย์ สามารถสร้างรายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล เคยสงสัยว่าทำไมคนที่ประกอบอาชีพหมอ ครู ทนายความ และอาชีพอื่นๆ ที่สังคมส่วนใหญ่มองว่าเป็นอาชีพที่ดี และมีความมั่นคงสูง ที่ใครๆ ก็อยากจะเป็น จึงได้หักเหชีวิตตัวเองเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตอย่างเต็มตัว อะไรคือเหตุผลที่ทำให้เขาเหล่านั้นได้ตัดสินใจเช่นนั้น มันดีอย่างไร สำคัญอย่างไรกับชีวิตมนุษย์และสังคม ลองตามมาดูกันซิว่ามันดีอย่างไร เท่าที่ผู้เขียนได้ประสบด้วยตนเองจากทำงานควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพรับ ราชการครู พอสรุปได้ว่า

จุด แรกของความสำเร็จในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตคือ การสร้างทัศนคติในด้านบวกให้เกิดขึ้นกับตัวของคุณเอง ถ้าคุณคิดว่าทำได้ คุณจะทำได้ ถ้าคุณเชื่อมั่นในตนเอง คุณจะสามารถเอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆ ได้ เหตุผลที่หลายๆ คน หลายๆ อาชีพได้เปลี่ยนอาชีพมาเป็นตัวแทนประกันชีวิต ก็เนื่องจากว่า

  1. เป็นอาชีพที่ อาชีพมั่นคง 

ตัวแทนประกันชีวิต เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญสำหรับธุรกิจประกันชีวิต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้ที่ก่อ ให้เกิดธุรกิจประกันชีวิตนั่นเอง ซึ่งในอดีตอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่คนไม่อยากจะเข้าใกล้ อย่างไรก็ตามอาชีพ ตัวแทนฯ หรือภาพลักษณ์โดยรวมของธุรกิจประกันชีวิต ก็ได้รับการพัฒนามาโดยลำดับ จนเป็น อาชีพ ที่ประชาชนทั่วไปให้การยอมรับแล้วว่าเป็นอาชีพหนึ่ง ที่มีความสง่างาม ที่จะเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมได้

ปัจจุบันมีคนจำนวนมากมาย หลากหลายอาชีพ ก้าวเข้าสู่เส้นทางสายประกันชีวิต ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพลิกฟื้น ความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยการเป็นนักแก้ปัญหา นักจับประเด็น เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ให้กับลูกค้าและประชาชนโดยทั่วไป และเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาของลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงตระหนักดีว่า การประกันชีวิต คือ การเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นกับตนเองและครอบครัว

 2. ทำให้มีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คุณจะได้รับรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัด และต่อเนื่องตลอดไป ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและทุ่มเท ให้ กับการทำงาน

3. มีโอกาสในการพัฒนาความรู้และบุคลิกภาพ

บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถให้กับตัวแทนอย่างสม่ำเสมอ เช่น โครงการอบรมสะสมทรัพย์ การอบรมเป็นวิทยากร กิจกรรมการสัมมนา การมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

4. ความก้าวหน้าในหน้าที่อย่างรวดเร็ว

บริษัทเปิดโอกาสให้คุณแสดงความสามารถ อย่างเต็มที่ และอิสระ ความก้าวหน้าจึงขึ้นอยู่กับตัวคุณ ไม่ต้องรอการพิจารณาเหมือนงานอื่นทั่วๆไป

5. กว้างขวางและมีสังคมที่ดี

เนื่องจากต้องพบปะผู้คนหลากหลายอาชีพ ทุกระดับจึงทำให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ

6. ได้รับรายได้และการเรียนรู้งาน

รายได้ของคุณจะเกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องรอ เรียนให้จบหลักสูตรเหมือนอาชีพ อื่นๆอีกทั้ง ไม ่ต้องใช้ เงินลงทุน ใช้เพียงเวลา และความตั้งใจจริงเท่านั้น

7. ความภาคภูมิใจ

ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นในยามประสบปัญหาทางการเงินและเบี้ยประกันก็นำไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

8. การพบปะผู้คน

ตัวแทนประกันชีวิต จะมีรายได้และอยู่ในอาชีพนี้ได้ จะต้องมีความขยันและความอดทน ในการไปพบคนวางแผนและพูดจูงใจ สร้างจนเป็นนิสัยกลายเป็นความเคยชิน โอกาสของรายได้ และความสำเร็จก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย

9. การพูดอธิบาย

เพื่อเปรียบเทียบถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ของการประกันชีวิต โดยใช้วิธีสนทนา กระตุ้นให ้เกิด ความต้องการ และเห็นถึงความจำเป็นในการทำประกันชีวิต ซึ่งศิลปะการขายและจิตวิทยาของการขาย นี้ต้องอาศัยการฝึกฝน ฝึกซ้อม โดยเฉพาะเมื่อไปพบลูกค้าบ่อยๆ ก็จะเกิดความเชี่ยวชาญขึ้นเอง

10. การให้บริการ

เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามสัญญา เช่น ผู้เอาประกันเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ด้วยการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเหตุอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ ตัวแทนฯ ควรเป็นผู้ดำเนินการ และประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้มีการจ่ายเงินตามสัญญาดังกล่าวโดย เร็ว
นอกเหนือจากหน้าที่ในแง่ของการขายแล้ว ตัวแทนฯ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ ต้องรับผิดชอบ ต่อผู้เอาประกันชีวิต
ดัง นั้น ประกันชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ทุกคน ประกันชีวิตคือประกันความสุขในชีวิต เป็นการใช้ชีวิตโดยไม่ประมาท อาชีพมหัศจรรย์นี้ จึงมีความสำคัญสำหรับสังคมและประเทศชาติ อาจกล่าวได้ว่าอาชีพตัวแทนประกันชีวิตคือวิศวกรสังคม เช่นเดียวกับอาชีพครู ครูสอนให้คนมีความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง สอนให้คนเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตัวแทนประกันชีวิตก็ช่วยวางแผนชีวิตให้กับทุกคน ให้มีความมั่นคงและมีความสุข จึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่ง แถมมีรายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เป็นอาชีพที่ท้าทายความสามารถเป็นอย่างยิ่ง และให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย ไม่ทำเลยก็ไม่ต้องเอา ยุติธรรมดี อาจทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ร่ำรวยได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ที่มา :: http://chan59.myreadyweb.com/news/category-74872.html

ChubbLife หน่วย JXR PLUS BM โทร.089-6240926 Line:: na.pc , @krumana คลิ๊กที่ลิงก์นี้== >> http://line.me/ti/p/%40krumana E-mail :: manacbs@hotmail.com http://www.facebook.com/ChubbTH #ChubbLifeหน่วยJxrPlusBM 

Share Button
2330 Total View 2 View Today
(Visited 277 times, 1 visits today)

กลยุทธ์การตลาด วิธีหาลูกค้าประกันชีวิต

กลยุทธ์ทางการตลาดกับวิธีหาลูกค้าประกันชีวิตสมัยใหม่นี้ …

Share Button

ข้อคิดเพื่อความสำเร็จ

  1576 Total View 2 View Today(Visited 154 times, …

Share Button

ใส่ความเห็น