Return to Google Site

7.การเพิ่มลิงก์

  • การเชื่อมโยงลิงก์ภายในเว็บไซต์ ให้คลิกปุ่ม “แก้ไขหน้าเว็บ” เลือกปุ่ม “แทรก” แล้วเลือกเมนู “ลิงก์”

Screenshot 2015-01-14 22.52.14

 

ตัวอย่าง::

  • พิมพ์ข้อความ เช่น “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30″

Screenshot 2015-01-15 11.54.46

 

  • ลากเม้าทำแถบสีคลุมข้อความ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30″

Screenshot 2015-01-15 11.57.08

 

  • เลือกเมนู “แทรก” เลือกเมนูย่อย “ลิ้งค์”

Screenshot 2015-01-15 11.59.25

  • จะปรากฏ Dialog box สร้างลิงก์ เลือกหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการจะเชื่อมโยง ซึ่งสามารถดูได้จาก แผนผังไซต์ และ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ เสร็จแล้วเลือกปุ่ม “ตกลง”

Screenshot 2015-01-15 12.01.43

  • การเชื่อมโยงลิงก์จากภายนอก ให้ทาตามข้อ 30 แล้วจะปรากฏ Dialog box สร้างลิงก์ ซึ่งในที่นี้จะเลือกใช้แบบ “ที่อยู่เว็บ”

Screenshot 2015-01-15 12.03.23

  • โดยใส่ข้อความที่ช่อง “ข้อความที่จะแสดง” และ ใส่ URL ที่ช่อง ลิ้งก์ไปที่ URL นี้
  • หากต้องการให้ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ ให้ติ๊กที่ checkbox “เปิดลิงก์นี้ในหน้าต่างใหม่”
  • เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ตกลง”

Screenshot 2015-01-15 12.03.40

Screenshot 2015-01-15 12.09.36

Share Button
1999 Total View 4 View Today
(Visited 71 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น