Return to ออมเงิน:+:คุ้มครองชีวิต:สุขภาพ:อุบัติเหตุ

เพื่อวางแผนเกษียณ

เพื่อวางแผนเกษียณ

คือแบบประกันชีวิตที่มีการจ่ายผลประโยชน์คืนในลักษณะเงินบำนาญให้กับผู้เอาประกันภัยทุกๆ ปีต่อเนื่องกัน เริ่มตั้งแต่อายุครบ 55 หรือ 60 ปี จนถึงอายุครบ 85 หรือ 90 ปี ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่ท่านเลือก ซึ่งเสมือนเป็นเงินรายได้ประจำหลังเกษียณ ประกันชีวิตแบบบำนาญเพิ่งจะมีในประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเอง เนื่องจากคนไทยมีแนวโน้มที่อายุยืนขึ้นเรื่อยๆ มีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น และมีบุตรน้อยลง ทำให้เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองมากขึ้น ประกันชีวิตประเภทนี้จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการ “อยู่นาน” นั่นคือการมีอายุยืนยาวหลังเกษียณ และรายได้หรือเงินที่ออมไว้ไม่พอกับรายจ่าย จะดีกว่าไหม ถ้าในวันนี้วันที่ท่านสามารถหาเงินได้ จะแบ่งออมเงินบางส่วนไว้ เพื่อมั่นใจได้ว่าจะมีรายได้ที่แน่นอนหลังเกษียณ ยาวนานสูงสุดถึงอายุ 90 ปี

Screenshot 2016-04-27 19.44.21
ข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญ

– มีเงินบำนาญ เป็นเสมือนรายได้ประจำไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ
– รับรองจำนวนครั้งที่จ่ายบำนาญแน่นอน ไม่มีความเสี่ยง
– หากมีเหตุให้ต้องจากไปก่อนช่วงรับบำนาญ มั่นใจได้ว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปไม่สูญเปล่า บริษัทฯ จะจ่ายคืนให้กับผู้รับประโยชน์
– เบี้ยประกันที่จ่ายสำหรับประกันชีวิตแบบบำนาญ รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาท นอกเหนือจากเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)

ประกันชีวิตประเภทนี้เหมาะกับใคร

– ผู้ที่วางแผนเกษียณ ที่ไม่มีสวัสดิการหลังเกษียณ หรือมีแต่อาจไม่เพียงพอ พนักงานออฟฟิศ พนักงานรับจ้างอิสระ เจ้าของกิจการห้างร้านทั่วไป ที่ไม่ได้มีสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอย่างข้าราชการ

– ผู้ที่ไม่ต้องการเป็นภาระของคนที่รักยามเกษียณ ถึงแม้ไม่มีรายได้จากการทำงานแล้ว แต่ต้องการที่จะดูแลตนเอง และมีเงินใช้จ่ายตามคุณภาพชีวิตที่ต้องการได้อย่างเพียงพอ

– ผู้ที่ดูแลสุขภาพมาอย่างดี ออกกำลังกายเป็นประจำ ไม่ค่อยเครียด เช็คร่างกายตลอด ไม่มีโรคประจำตัว ใส่ใจด้านโภชนาการ และคนในครอบครัวมีอายุยืน

 

แนะนำแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ

ประกันชีวิตแบบบำนาญ ระยะเวลาคุ้มครองชีวิต ระยะเวลาจ่ายเบี้ยฯ จุดเด่น
บำนาญเพิ่มสุข อายุครบ 85 ปี 15 ปี หรืออายุครบ 55 ปี รับบำนาญทุกปีตั้งแต่อายุ 55 ปี จนถึงอายุ 85 ปี เลือกชำระเบี้ยตามกำลังที่มี จะจ่ายสั้น หรือทยอยจ่ายก็ได้
บำนาญซูเปอร์ ไลฟ์ อายุครบ 90 ปี อายุครบ 55, 60 ปี รับบำนาญทุกปี สูงสุดจนถึงอายุ 90 ปี และสามารถเลือกอายุที่ต้องการเริ่มรับบำนาญได้

หมายเหตุ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

Share Button
1238 Total View 1 View Today
(Visited 71 times, 1 visits today)

แอนนิวตี้ เรดดี้ (บำนาญลดหย่อนภาษีได้)

สร้างความพร้อมหลังวัยเกษียณ  ให้คุณกำหนดคุณภาพชีวิ …

Share Button

บำนาญเพิ่มสุข 55/85

เพื่อชีวิตที่ไม่สะดุดหลังเกษียณ บำนาญเพิ่มสุข ช่วย …

Share Button

สุขใจ วัยเกษียณ

ใช้ชีวิตอย่างสุขใจตลอดวัยเกษียณ สร้างหลักประกันด้วยรายไ …

Share Button

สะสมทรัพย์ 60[EN60]

กำหนดคุณภาพชีวิตหลังเกษียณด้วยตัวคุณเอง กับการวางแผนทาง …

Share Button

ใส่ความเห็น