Return to Robot || หุ่นยนต์

AUTOMATIC ROBOTIC WORKSHOP

92ROBOTIC TEACHER TEAM OF THAILAND TO CONDUCT AUTOMATIC ROBOTIC WORKSHOP TO THE STUDENTS OF KEPALA BATAS SCIENCE SECONDARY SCHOOL. คณะครูชมรมหุ่นยนต์ครูไทย ในนาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ … SEKOLAH MENENGAH SAINS KEPALA BATAS JALAN POKOK JENERIH 13200 KEPALA BATAS PULAU PINANG … ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วย ครูมานะ ประจงจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ สพม. 30 , ครูวรณัฐ หมีทอง (ครูฟ่าง) โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ สพม. 42 , ครูไพทูรย์ แสนเสนา โรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่ สพม.37 , ครูปรีชา โสมะภีร์ โรงเรียนสวนแตงวิทยา อ.เมืองสุรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี สพม.9 , ครูอัศวิน จุลมูล(ครูโกกิ) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อ.พระพรม จ.นครศรีธรรมราช สพม.12 , ครูสายันห์ อินทมาตย์ (ครูป้อม) และครูเอกภักดิ์ ฉ่ำมณี (ครูเอก) จากโรงเรียนน้ำสวยวิทยา จ.หนองคาย สพม.21 นายสรศักดิ์ วิโรจนานุรักษ์ (พอดี) , นายสุรเชษฐ์ ทีบัวบาน (เบนซ์) , ด.ช.กานต์กวี ประจงจิตร (การ์ด) , ด.ช.เมธาสิทธิ์ พิไลกุล (เมฆ) นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ สพม. 30

https://www.facebook.com/pg/Kyoshi.Mana/photos/?tab=album&album_id=573069279544986

6

Share Button
859 Total View 12 View Today
(Visited 70 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น