Return to ออมเงิน:+:คุ้มครองชีวิต:สุขภาพ:อุบัติเหตุ

เพื่อออมทรัพย์

Screenshot 2016-04-27 15.12.46

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

คือประกันชีวิตในรูปแบบของการออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนเงินคืนที่คุ้มค่าแก่ผู้เอาประกันภัย ท่านสามารถเลือกได้ทั้งแบบคืนเป็นเงินก้อนครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือแบบมีเงินคืนระหว่างทางตลอดสัญญาก็ได้ นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ตามต้องการ เช่น 7, 15 หรือ 21 ปี เป็นต้น ผลประโยชน์ที่ได้ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนดอกเบี้ยเงินฝาก ที่สำคัญยังให้ความคุ้มครองชีวิตด้วย หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก่อนครบกำหนดสัญญา เงินประกันทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้กับคนที่ท่านรัก (ผู้รับประโยชน์)

ข้อดีของประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

  • ให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่กับการออมทรัพย์ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนรวมคุ้มค่าสูงสุดในส่วนของการออมทรัพย์ ณ วันครบกำหนดสัญญา

  • มีความเสี่ยงน้อยกว่า หากเทียบกับการลงทุนในหุ้น เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด จำนวนเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไปอยู่ครบ พร้อมผลประโยชน์เงินคืนส่วนต่างตามเงื่อนไขของแต่ละแบบประกัน

  • มีแบบให้เลือกหลากหลาย ทั้งระยะเวลาความคุ้มครองชีวิต และชำระเบี้ยฯ พร้อมผลประโยชน์เงินคืน

  • เบี้ยประกันในส่วนประกันชีวิตไม่รวมความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด) 

ประกันชีวิตประเภทนี้เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่มองหาแบบประกันชีวิตที่เน้นผลตอบแทนแบบเงินคืนเป็นหลัก และใช้เป็นทางเลือกการวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะในภาวะดอกเบี้ยต่ำ และตลาดทุนมีความผันผวนสูง โดยสามารถกระจายความเสี่ยงผ่านประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ได้

  • ผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินสำหรับอนาคต  เช่นต้องการเตรียมเงินไว้สำหรับเป็นทุนเรียนต่อต่างประเทศของบุตร ท่องเที่ยวรอบโลกตามที่ใฝ่ฝัน หรือเงินใช้จ่ายในชีวิตหลังเกษียณ เป็นต้น

  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านประกันชีวิต กับแบบประกันที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และระยะเวลาของสัญญาที่ท่านเลือกได้

แนะนำแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ระยะเวลาคุ้มครองชีวิต

ระยะเวลาจ่ายเบี้ยฯ

จุดเด่น

7 สมาร์ท แพลน

21 ปี

7 ปี

ผลตอบแทนสูง ระยะเวลาชำระเบี้ยสั้น รับคืนเงินทุกปีตั้งแต่สิ้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

15 สมาร์ท แพลน

21 ปี

15 ปี

แบบประกันที่เหมือน 7 สมาร์ท แพลน เพียงยืดระยะเวลาชำระเบี้ยออกไปซึ่งจะทำให้จ่ายเบี้ยประกันภัยในแต่ละปีน้อยลง

15 ปี ทวีค่า

15 ปี

15 ปี

รับเงินคืนระหว่างสัญญาต่อปีสูงถึง 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มคืนตั้งแต่สิ้นปีที่ 5

สะสมทรัพย์ 20/15

20 ปี

15 ปี

รับเงินคืนเป็นเงินก้อนครั้งเดียว สูงถึง 155% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบสัญญา ไม่เน้นเงินคืนระหว่างทาง

21 ปี ทวีทรัพย์

21 ปี

21 ปี

รับเงินคืนเร็ว ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1 จนถึงปีที่ 20 และเมื่อครบสัญญา รับเงินก้อนพร้อมโบนัสพิเศษขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ

หมายเหตุ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

*รับประกันภัยโดยบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Share Button
2000 Total View 1 View Today
(Visited 212 times, 1 visits today)

15 สมาร์ท แพลน

ผลตอบแทนสูง จ่ายเบี้ยแบบสบายๆ หากคุณอยากออมเงินผ่านประก …

Share Button

7 สมาร์ท แพลน

จ่ายเบี้ยสั้น ผลตอบแทนสูง ออมเงินกับแบบประกันสะสมทรัพย์ …

Share Button

สะสมทรัพย์ 21 ปี ทวีทรัพย์

ทวีค่าเงินออมของคุณ รับเงินคืนทุกปีตั้งแต่ปีแรกที่คุณสม …

Share Button

สะสมทรัพย์ 20/15

เติมเต็มความสุขให้กับอนาคตที่คุณเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ ค …

Share Button

สะสมทรัพย์ 15 ปี ทวีค่า

แบบประกันสะสมทรัพย์ที่มอบเงินคืนระหว่างสัญญาสูง เน้นสภา …

Share Button

ใส่ความเห็น