Return to สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด

หมดกังวลกับภาระค่าใช้จ่าย เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คาดคิดอาจสร้างปัญหาให้กับเงินออมและแผนการชีวิตของคุณได้ ด้วยแบบประกันความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล คุณจะสามารถปกป้องตนเองจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณได้

ใช้ชีวิตสุขใจไร้กังวลกับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด ดีไลท์แคร์ (HSD) ที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้คุณมั่นใจได้ว่าแผนอนาคตที่คุณตั้งใจไว้จะไม่กระทบ และไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนที่คุณรัก

Screenshot 2016-04-27 19.13.11

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม ดีไลท์แคร์ (HSD)

ผลประโยชน์

แผนการประกันภัย

500

1000

1500

2000

2500

1. ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล 

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 

7,000

17,000

21,000

23,000

25,000

3. ค่าธรรมเนียมผ่าตัด 

40,000 

50,000

60,000

80,000

100,000

4. ค่าห้องผ่าตัด 

3,500

4,500

5,000

6,000

7,000

5. ค่าวางยาสลบ 

4,000

5,000

6,000

8,000

10,000

6. ค่าวินิจฉัยโรคในห้องทดลองต่างๆ 

3,500

3,500

3,500

3,500

4,000

7. ค่าปรึกษาแพทย์ 

500

700

900

1,100

1,200

8. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินอันเนื่องจากอุบัติเหตุ 

2,500

3,500

4,000

6,000

7,000

 

ผลประโยชน์

 

แผนการประกันภัย

  3000 

  3500 

  4000 

  4500 

  5000 

1. ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล 

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 

27,000

29,000

33,000

37,000

41,000

3. ค่าธรรมเนียมผ่าตัด 

100,000

100,000 

120,000 

140,000 

150,000 

4. ค่าห้องผ่าตัด 

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

5. ค่าวางยาสลบ 

10,000

10,000

12,000

14,000

15,000

6. ค่าวินิจฉัยโรคในห้องทดลองต่างๆ 

4,000

4,500

4,500

5,000

5,000

7. ค่าปรึกษาแพทย์ 

1,200

1,200

1,200

1,300

1,300

8. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินอันเนื่องจากอุบัติเหตุ 

8,000

9,000

10,000

10,000

11,000

ผลประโยชน์

แผนการประกันภัย 

6000

8000

10000

1. ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล 

6,000

8,000

10,000

2. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 

54,000

66,000

82,000

3. ค่าธรรมเนียมผ่าตัด 

160,000

180,000

200,000

4. ค่าห้องผ่าตัด 

12,000

13,000

14,000

5. ค่าวางยาสลบ 

16,000

18,000

20,000

6. ค่าวินิจฉัยโรคในห้องทดลองต่างๆ 

5,500

6,500

7,500

7. ค่าปรึกษาแพทย์ 

1,400

1,600

1,800

8. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินอันเนื่องจากอุบัติเหตุ 

11,000

13,000

15,000

* เงื่อนไขการรับประกันภัย : ตามข้อกำหนดของบริษัท

อายุรับประกันภัย


  • 0 – 70 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 79 ปี)

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ChubbLife หน่วย JXR PLUS BM โทร.089-6240926 Line:: na.pc , @krumana คลิ๊กที่ลิงก์นี้== >> http://line.me/ti/p/%40krumana E-mail :: manacbs@hotmail.com http://www.facebook.com/ChubbTH #ChubbLifeหน่วยJxrPlusBM 

กรอกข้อมูลเพื่อให้ทีมงานติดต่อกับท่าน 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Share Button
1337 Total View 2 View Today
(Visited 179 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น