Return to อาชีพตัวแทน “ประกันชีวิต”

ความจริงและความดี

บทที่ 5/1 – คำถามเปลี่ยน เปลี่ยนชีวิต

Posted on พฤศจิกายน 3, 2011 by Bharot Yomchinda

จิตที่ฝึกฝนผิดทาง

ย่อมทำความเสียหายให้

ยิ่งกว่าศัตรูทำต่อศัตรู

หรือคนที่จองเวรทำต่อคนที่จองเวร

(พุทธวจนะในธรรมบท- เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

(5/1)ความจริงและความดี

ธุรกิจการประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความสุจริตใจอย่างยิ่งของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายคือ ผู้รับประกัน (ซึ่งหมายถึงบริษัทประกันชีวิต) และผู้เอาประกัน ซึ่งหมายถึงลูกค้า   ตัวแทนประกันชีวิตเป็นตัวกลางระหว่างสองฝ่ายนี้

บริษัทรับประกันชีวิตของผู้สมัครขอเอาประกัน  เพราะเชื่อในถ้อยแถลงของผู้ขอเอาประกัน (ลูกค้า)   ผ่านการกลั่นกรองของตัวแทนฯซึ่งเป็นผู้พิจารณารับประกันภาคสนาม   และลูกค้าขอเอาประกันชีวิตเข้ามาก็เพราะเชื่อถือถ้อยคำและการนำเสนอของตัวแทน

ธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้เพราะทั้งบริษัทและลูกค้าไว้วางใจเรา-ตัวแทน

เราทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทั้งบริษัท และของลูกค้า  รักษาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย หากบทบาทของตัวแทนไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงและความดีเสียแล้วก็หมายถึงความหายนะของทั้งของลูกค้าและบริษัท

คุณอลัน ตัน เคยพูดว่า ไม่มีงานใดที่มีค่าถึงขนาดที่เราจะต้องโกหก   เพื่อที่จะประสพความสำเร็จในงานอาชีพ

ความสำเร็จในงานอาชีพประกันชีวิตต้องอาศัยพลังของความจริงและความดี  จะต้องไม่โกหก ไม่โกง ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ทำผิดกฎหมาย

 

ผมเชื่อว่า เมื่อเราถามใครว่าระหว่างการเป็นคนดีกับคนเลว การเป็นคนซื่อสัตย์กับการเป็นคนโกหก

การเป็นคนดีกับการเป็นคนโกง  การทำถูกกฎหมายกับการทำผิดกฎหมาย  การทำร้ายกับช่วยเหลือผู้อื่น  จะเลือกทำอะไร

คำตอบร้อยทั้งร้อย เลือกตอบที่จะเป็นคนดี ซื่อสัตย์ ไม่โกง ไม่ทำผิดกฎหมาย และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายด้วยกันทั้งสิ้น

ถ้าอย่างนั้นอะไรละที่ทำให้คนยังคงโกหก โกง ทำให้ผู้อื่นเสียหาย ทำผิดกฎหมายอยู่

 

เมื่อคนเลือกที่จะเป็นคนดี แต่ไม่สามารถเป็นคนดีได้ก็น่าจะเป็นเพราะไม่สามารถควบคุมวิถีชีวิตของตนได้

คนที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ เพราะไม่สามารถควบคุม  จิต ของตนได้

งานอาชีพประกันชีวิตเป็นงานที่เกี่ยวข้องจัดการกับ จิต  ของผู้คน เป็นงานที่เปิดโอกาสให้เราได้พัฒนาตนเองมากที่สุด

ขอให้ใช้โอกาสนี้ฝึกฝน จิต  ตนเองให้กลายเป็นนักขายที่ดี เป็นมนุษย์ที่ดีเถิด เพราะ

 

ใจเป็นผู้นำสรรพสิ่ง

ใจเป็นใหญ่ (กว่าสรรพสิ่ง)

สรรพสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ

ถ้าพูดหรือทำสิ่งใดด้วยใจชั่ว

ความทุกข์ย่อมติดตามตัวเขา

เหมือนล้อหมุนเต้าตามเท้าโค

 

และ

ใจเป็นผู้นำสรรพสิ่ง

ใจเป็นใหญ่ (กว่าสรรพสิ่ง)

สรรพสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ

ถ้าพูดหรือทำสิ่งใดด้วยใจบริสุทธิ์

ความสุขย่อมติดตามเขา

เหมือนเงาติดตามตน

และ

 

จิตที่ฝึกฝนผิดทาง

ย่อมทำความเสียหายให้

ยิ่งกว่าศัตรูทำต่อศัตรู

หรือคนที่จองเวรทำต่อคนที่จองเวร

(พุทธวจนะในธรรมบท- เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

 

เมื่อเริ่มต้นงานอาชีพประกันชีวิต เราควรลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราต้องการจากงานอาชีพให้ชัดเจน

ในฐานะที่เป็นมนุษย์ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดควรเป็น

การทำงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนเอง เพื่อความท้าทายและเพื่อเงินตามลำดับ

ทำไมจึงควรเป็นเช่นนั้น    ก็เพราะว่าถ้าหากเราให้ความสำคัญสูงสุดแก่เงิน  มีโอกาสมากที่เราจะถลำไปสู่วิถีทางที่ผิด

เพราะเงินเป็นผู้รับใช้ที่ดีแต่เป็นนายที่เลว

 

การพัฒนาตนเองควรจะเป็นอันดับที่หนึ่ง เพราะการพัฒนาตนเองเป็นทั้งวิธีการ (ที่ต้องใช้) และผล (ที่ต้องการ)

ความท้าทายเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้ผู้คนต้องพัฒนาตนเอง งานอาชีพประกันชีวิตเป็นทั้งงานที่ท้าทายที่สุด

และเป็นงานอาชีพที่เอื้อให้แก่การพัฒนาตนเองมากที่สุด  เป็นงานอาชีพที่จ่ายงามที่สุด โดยใช้เงินทุนจำนวนน้อยที่สุด

 

อย่าบอกว่าเงินไม่สำคัญ  ถ้าคิดอย่างนั้น ก็ถือว่าเราคิดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

              อย่ากลัวเงิน ตราบเท่าที่เงินยังคงเป็นผู้รับใช้เรา

 

บทที่ 5/2 – คำถามเปลี่ยน เปลี่ยนชีวิต

Posted on พฤศจิกายน 3, 2011 by Bharot Yomchinda

 

เมื่อเริ่มงานอาชีพนี้ใหม่ๆ  ผมยังไม่มีลูก แม้ได้รับฟังวิทยากรฝึกอบรมของบริษัท

และนักขายเก่งๆ พูดถึงคุณประโยชน์ของการประกันชีวิตก็คล้อยตาม

แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้มุ่งหวังที่เป็นโสดหรือยังไม่มีลูก ถูกโต้แย้งว่า

 

  • เห็นด้วยว่าประกันชีวิตดี แต่ตอนนี้ยังไม่จำเป็น

รอให้มีครอบครัว มีลูกก่อน คุณภรตค่อยมาใหม่นะคะ

 

ผมมักคล้อยตามผู้มุ่งหวังง่ายๆ เสมอ เพราะใจเราเห็นเช่นนั้นอยู่บ้างแล้ว

เมื่อราวกลางปี 2526 ผมประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำที่จังหวัดตราด

รถยนต์คันใหม่เอี่ยมที่เงินดาวน์ส่วนใหญ่ได้มาจากงานประกันชีวิตพังยับ

โชคดีที่ทั้งผมและน้องไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง  หลังจากไปตรวจร่างกายและรู้ว่าไม่เป็นอะไรมาก

จึงโทรศัพท์กลับมาบอกภรรยาว่าเกิดอะไรขึ้น

 

ผมกลับมากรุงเทพฯ ได้ไม่นาน ก็ทราบว่า  ในค่ำวันเกิดอุบัติเหตุนั้น ภรรยาผมตั้งท้องลูกฝาแฝดของผมแล้ว

ผม มองเห็น ภาพชัดเจนว่า แม้ผมจะตายลงไปในค่ำวันนั้น  อีกเจ็ดเดือนต่อมาลูกชายสองคนของผมก็ต้องเกิด ต้องมีชีวิตอยู่

 

ผมปิดการขายผู้มุ่งหวังที่แต่งงานและยังไม่มีลูกได้มากขึ้น เพราะจิตใจ เชื่อและศรัทธา มากขึ้น

เราคงไม่ต้องรอให้พบความจริงเหล่านี้ด้วยตนเองในทุกกรณี

 

ผมเชื่อว่าเราสามารถ เห็น ความจริงเหล่านี้ได้ด้วยการใช้ จิต ของเราเฝ้าดู

มองเห็นความจริงง่ายๆที่ว่า คนโสดที่ได้ตัดสินใจแน่วแน่ไม่แต่งงานมีครอบครัวก็ยังคงต้องการการประกันชีวิต

 

  •  คุณสมสมัยครับ คุณสมสมัยเห็นว่าตัวเองไม่ต้องทำประกันฯ

เพราะว่าไม่มีภาระครอบครัวอย่างนั้นใช่ไหมครับ

 

  •  คุณสมสมัยครับ ถ้ามีญาติผู้ใหญ่สักคนหนึ่งที่เป็นโสด

เจ็บไข้ไม่สบาย เราไม่ใช่ลูกของท่านแต่ทราบข่าว

เราควรไปเยี่ยมท่านบ้างไหมครับ…ควรหรือครับ

 

 

เป็นไปได้ไหมครับว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาจถามเราว่า

“ไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณป้าคะ”

ถ้าเรามีเงินและไม่เดือดร้อนเราอาจช่วยจ่ายได้ใช่ไหมครับ

 

 

แต่เป็นไปได้ไหมครับ

บางทีเราอาจไม่มีเงินพอรับผิดชอบชีวิตของ คนอื่น

ทำอย่างไรดีครับ วันต่อไปจะไปเยี่ยมท่านอีกไหม

ไปก็อึดอัด รู้สึกไม่ดี ไม่ไปก็รู้ว่าไม่ควร ถูกไหมครับ

ถ้าคุณป้าท่านนี้มีกรมธรรม์สักสองล้านบาท

มีสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลหรือไม่มีก็ตาม

สมมติว่าหมอบอกว่าอย่างไรๆ ท่านคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้ว

เราคงรู้สึกหนักใจน้อยลง

และเต็มใจไปดูแลผู้ที่เราควรดูแลมากขึ้นใช่ไหม

 

  •  สมมติว่าเราเป็นหลานที่มีฐานะดีพอที่จะจุนเจือญาติผู้ใหญ่ท่านนี้ได้จริง

ถามจริงๆ เถอะครับ คิดว่าท่านจะคิดอย่างไรที่ต้องเป็นเหมือนกาฝาก

ที่เป็นภาระให้ผู้อื่นดูแลทั้งความเป็นอยู่และเงินทอง

  •  ขอโทษนะครับคุณสมสมัย ถามจริงๆ ว่า

คนๆ สุดท้ายที่จะดูแลเรา เมื่อเราช่วยตัวเองไม่ได้จะเป็นใครครับ

จะดีไหมครับถ้าจะพึ่งพาอาศัยเขา โดยให้เป็นภาระแก่เขาน้อยที่สุด

  •  คุณสมสมัยครับ คุณสมสมัยเห็นว่าคนโสดไม่จำเป็นต้องมี

ประกันชีวิต ผมพอเข้าใจครับ

  • คุณสมสมัยครับ ขอโทษนะครับ

สมมติว่าเราสองคนเป็นพี่น้อง พ่อแม่เดียวกันเลยนะครับ

สมมติต่อไปนะครับว่า เรามีกันสองคนพี่น้องเท่านั้น

ผมยังคงเป็นโสดอยู่  แต่คุณสมสมัยน้องสาวของผมแต่งงาน

กับผู้ชายที่ดี  มีลูกเล็กๆ น่ารักคนหนึ่ง

วันหนึ่งมีตัวแทนมาหาผม ผมปฏิเสธไม่ซื้อประกันชีวิตกับเขา

โดยบอกว่า พี่ยังโสดอยู่ยังไม่จำเป็น

ไปหา สมสมัย น้องสาวพี่สิ เธอมีครอบครัวแล้วมีลูกเล็กๆ

เธออาจจะสนใจ

หลังจากนั้นคุณสมสมัยก็ทำกรมธรรม์เอาไว้

 

วันหนึ่งคุณสมสมัยได้ข่าวว่าผมไม่สบาย  เป็นไปได้ถูกไหมครับ

คุณสมสมัยคงไปที่โรงพยาบาล ซื้อกระเช้าผลไม้ไปเยี่ยม

ไม่ไปคงไม่ได้นะครับ คนเขาจะนินทาเอาว่า

แหม ขนาดพี่ชายแท้ๆ ไม่สบายไม่ไปดูดำดูดีอะไรเลย

            คงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ

เมื่อพบกัน ผมบอกว่า น้องเอาบัตรเครดิตพี่ไปช่วยเบิกเงินให้ทีนะ

ในบัญชีมีอยู่ห้าหมื่นบาทเอามาจ่ายค่ารักษาให้โรงพยาบาลให้ที

คุณสมสมัยคงเต็มใจทำให้พี่ชายนะครับ

หลังจากนั้น ถ้าผมหายป่วยเป็นปกติทุกคนก็สบายใจถูกไหมครับ

ถ้าไม่เป็นอย่างนั้น เป็นไปได้ไหมครับว่าผมอาจป่วยนานหลายๆ วัน

อาจเป็น ๗ วันหรือ ๑๐ วันหรือเป็นไปได้ไหมครับ อาจนานเป็นเดือน

เมื่อมาเยี่ยมผมครั้งต่อมา เป็นไปได้ไหมครับ

ผมอาจจะบอกกับคุณสมสมัยว่า

ไม่รู้ว่าน้องพอจะมีเงินอยู่บ้างไหม…… หมอบอกว่าพี่อาจจะต้องอยู่

อีกหลายวัน ถ้ามี…..ขอยืมก่อนสักสามหมื่นจะได้ไหม พี่หายป่วยแล้ว

จะหาคืนให้

ในฐานะที่เป็นน้องแท้ๆ  ถ้ามีเงินออมอยู่บ้าง

คุณสมสมัยจะให้ยืมไหมครับ

ถ้าไม่มีเงินออมอยู่  ควรทำอย่างไรดีครับ

ถ้ามี…และจะช่วย สามีจะเห็นด้วยไหมครับ

ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาจะพูดได้ไหมครับ

หากตัดสินใจว่า จะไม่ช่วยจะดีหรือครับ

ช่วยไปก็รู้ว่าครอบครัวเราเองอาจเดือดร้อน

จะไม่ช่วย ก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี

ผมเอง (พี่ชาย) ในฐานะที่เป็นผู้ป่วยก็ทุกข์ทรมานกับความเจ็บไข้อยู่แล้ว

เมื่อต้องขอความช่วยเหลือก็รู้อยู่เต็มอกว่า

คงทำความเดือดร้อนให้น้องสาว  แต่ไม่มีหนทางเลือก

ทุกคนที่เกี่ยวข้องเดือดร้อนอึดอัด ไม่มีทางออกกันไปหมด

ขอโทษนะครับคุณสมสมัย ถ้าหากในวันที่ตัวแทนประกันชีวิตมาพบผม

ผมซื้อกรมธรรม์เอาไว้สักห้าแสนบาท

มีความคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลและคุ้มครองชีวิต

สถานการณ์จะดีกว่านี้มากใช่ไหมครับ

ผมก็มีความทุกข์แต่เพียงเนื่องจากการเจ็บไข้ทางกายเท่านั้น

ส่วนคุณสมสมัยก็เพียงแต่มาดูแลพี่ชายบ้าง

ไม่ต้องเดือดร้อนทางการเงิน

ไม่มีเหตุให้สามีภรรยาต้องกระทบกระทั่งกัน   อย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมครับ

 

นี่เป็นความจริงของชีวิตใช่หรือไม่  นี่เป็นวิถีแห่งความดีที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกันใช่หรือไม่

นี่เป็นความงดงามของงานอาชีพประกันชีวิตใช่หรือไม่ และ

นี่เป็นตัวอย่างรูปธรรมของการใช้พลังแห่งความจริงและความดีใช่หรือไม่

ChubbLife หน่วย JXR PLUS BM โทร.089-6240926 Line:: na.pc , @krumana คลิ๊กที่ลิงก์นี้== >> http://line.me/ti/p/%40krumana E-mail :: manacbs@hotmail.com http://www.facebook.com/ChubbTH #ChubbLifeหน่วยJxrPlusBM 

Share Button
1137 Total View 1 View Today
(Visited 43 times, 1 visits today)