Return to อาชีพตัวแทน “ประกันชีวิต”

ความสำเร็จในอาชีพ

นิสัยแห่งความสำเร็จ

 • การประกาศดังๆเพื่อเห็นการสัญญากับตนเอง อย่าให้ความล้มเหลวในอดีตมา บันทอนชีวิตที่ยาว
 • เชื่อและเคารพในตัวเอง
 • ตรวจสอบตัวเอง พัฒนาให้ดีขึ้น
 • มุ่งหวังที่แน่นอน มีเป้าหมายที่ชัดเจน
 • วางโครงการดำเนินการ ทำงานอย่างชาญฉลาด วางแผนประจำวัน
 • รู้จักประหยัดเวลา และกำลังใจ
 • รักในการศึกษา
 • กระตือรือร้นอย่างเนืองนิจ
 • ยอมอุทิศตนทุกหยดเหงื่อในงาน จงอย่าทำงานแบบพอกินพอใช้ เราต้องหวัง ซึ่งความสำเร็จในอาชีพ
 • ซื่อตรงต่อความฝัน
 • ปลูกฝังความเจริญแก่ตนทุกขณะ

spacer.gif

ตัวแทนที่จะประสบความสำเร็จ โดย คุณธัลดล บุนนาค

spacer.gif

 • ไม่ประมาทต่อเวลาในการทำงาน
 • ตั้งเป้าหมายอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
 • มีระเบียบวินัยของตัวเองสูง
 • มัทัศนคติบวกในธุรกิจประกันชีวิตอย่างมาก
 • ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง
 • หมั้นศึกษา ตอบข้อโต้แย้งได้เก่ง และ ขอรายชื่อผู้มุ่งหวังเป็น
 • วิเคราะห์ลูกค้าก่อนเข้าพบทุกครั้ง
 • เข้าพบลูกค้าทุกวัน อย่างสม่ำเสมอ และ ต่อเนื่อง
 • เป็นคนดี และ เก่งด้วย

spacer.gif

คุณสมบัติ 10 ประการของตัวแทนที่ประสบความสำเร็จ โดย คุณพัชรา หวังว่องวิทย์

 • ฉลาด ที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นแล้วนำมาปรับใช้กับตัวเองให้ เหมาะสม
 • ไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว สมองว่างพอที่จะรับสิ่งใหม่ๆ จาก หัวหน้า เพื่อน ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา
 • มีความเชื่อ และ ศรัทธาในอาชีพ บริษัท
 • เชื่อมั่นในตนเอง
 • ยึดติดเป้าหมาย
 • ขายสม่ำเสมอ ไม่ทำงานตามอารมณ์
 • บริการทุกโอกาส
 • มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ซื่อสัตย์
 • ขยายตลาดแบบโซ่ไม่มีปลาย
 • อดทนรอความสำเร็จ ไม่เรียกร้องความสำเร็จเร็วเกินไป ไม่สำเร็จ ไม่เลิกล้ม กลางคัน

spacer.gif

องค์ประกอบของตัวแทนที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาว โดย คณเจอรี่ ตัน

 • มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในธุรกิจนี้
 • ยอมรับการเรียนรู้ และ พัฒนาจนเป็นแบบฉบับของตนเอง
 • มีเป้าหมายทั้งระยะสั้น ยาว เขียนออกมาได้อย่างชัดเจน
 • มีแม่แบบ เพื่อนำพาไปสู่ความสำเร็จ
 • แบ่งปันความรู้ ช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นในธุรกิจนี้
 • คิดบวก และ มุ่งหวังที่จะประสบความสำเร็จตลอดไป
 • เตรียมพร้อมที่จะทำงานหนักขึ้น
 • มีความเชื่อมั่น และ มั่นใจในธุรกิจประกันชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมและจริงจัง
 • ห่างจากคนคิดลบ หรือ ติดลบในธุรกิจนี้
 • เขาจะนำเป็นตัวอย่างในการกระทำ และ อยู่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้

spacer.gif

คุณลักษณะของตัวแทนที่ต้องการประสบความสำเร็จ โดย คุณนิวัตร โลหะวิจิตรานนท์

 • คิดบวก มีทัศนคติที่ดี ต่อ สินค้า บริษัท อาชีพ
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน และ อดทน
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อ ลูกค้า บริษัท เพื่อนร่วมอาชีพ
 • มีความเชื่อมั่นใน ◦ ความสามารถของตนเอง กล้าพูด กล้าคิด กล้าลงมือกระทำ
  • ระบบการทำงานของบริษัท กลุ่ม เครือ (ที่สำคัญ คือ เชื่อว่า “ เราทำได้ ”)
 • มีบุคลิกภาพดี
 • มีไหวพริบดี
 • มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการ
  • ออกตลาดสม่ำเสมอ
  • เข้าฟังวิชาการอย่างสม่ำเสมอ
  • วิเคราะห์การขายสม่ำเสมอ
 • สนุกสนานที่จะพูดคุยกับคนได้ทุกอาชีพ (นักขายต้องอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม เข้ากับคนได้ง่าย และ เป็น ธรรมชาติ มีความรู้ รอบตัวพอสมควร)
 • ต้องรู้จักวางแผน และ แบ่งเวลาการทำงานให้เหมาะสม (การพบคนใหม่ การติตามคนเก่า การบริการลูกค้า การเยี่ยมเยียนลูกค้า การหารายชื่อ ใหม่)
 • มีศิลปะในการพูด ไม่ใช้พูดเก่ง แต่ต้องพูดเป็น และ ถูกต้อง ตรงไปตรงมา

spacer.gif

มหัศจรรย์

Attitude ทัศนคติที่ถูกต้อง

Aim เป้าประสงค์ที่ชัดเจน

I I’m possible ฉันเองที่เป็นไปได้

Income รายได้ที่ไม่จำกัด ท้องฟ้าคือเพดาน

Action & Activity ลงมือทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

Active & Alert ขยัน กระตือรือร้น

spacer.gif

พลังความคิดที่ต้องคิด และ ทำมันทุกวัน

 • คิดว่า เราจะประสบความสำเร็จ
 • คิดว่า เราเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง
 • คิดว่า เราเป็นคนน่าสนใจ..น่ารัก..มารยาทงาม..บุคลิกดี
 • คิดว่า เราเป็นคนมีแรงบันดาลใจ..มีจดหมายชัดเจนในชีวิต
 • คิดว่า เราเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น.. เป็นคนที่น่าคบหาสมาคมด้วย
 • คิดว่า เรามีระเบียบวินัยในตนเอง
 • เราเป็นคนเข้มแข็ง กล้าหาญ หนักแน่น เด็ดเดี่ยว จริงจัง
 • คิดว่า เราเป็นคนสดใสร่าเริง มองโลกในแง่ดี
 • คิดว่า เราเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น ทำงานอย่างมีชีวิตชีวา
 • คิดว่า เราเป็นคนที่มีพลังอำนาจในตนเอง

spacer.gif

มูลเหตุสำคัญที่ตัวแทนต้องหลุดจากอาชีพนี้

 1. ไม่เข้าใจลักษณะของธุรกิจ ว่า เป็นธุรกิจ “No” มากกว่า “Yes”
 2. ไม่เข้าถึงคุณค่าของงานว่า เป็นงานขายอาหารสามมื้อให้แม่หม้าย ลูกกำพร้าที่ต้องเสียหัวหน้าครอบครัวก่อนวัยอันควร
 3. ไม่สามารถสร้างรายได้มากกว่างานเดิมที่เคยทำอยู่
 4. ไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ลูกค้า และบริษัท
 5. ไม่ต่อรายชื่อผู้มุ่งหวังเพื่อเป็นคลังสำรองรายชื่อ
 6. ไม่มีเป้าหมายการทำงานทีชัดเจน
 7. ไม่จดจ่อต่อเป้าหมาย ไม่มุ่งมั่น ยืนกรานต่อความต้องการสู่ความสำเร็จ
 8. ไม่มีความเชื่อว่าตนเองจะประสบความสำเร็จในงานนี้
 9. ไม่ชอบการฝึกอบรม การสัมมนา ทำให้ไม่สามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 10. ไม่มีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับชีวิต
 11. ไม่บำรุงรักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย เพื่อจะได้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 12. ไม่ทำงานสม่ำเสมอ ทำงานตามอารมณ์
 13. ไม่มีความอดทน รอคอยคุณค่าแห่งความสำเร็จ
 14. ไม่มีความรัก ไม่มีความสนุกสนาน ในงานที่ทำ
 15. ไม่ขยัน ไม่กระตือรือร้น มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

spacer.gif

การวิเคราะห์ตัวแทน (SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

จุดอ่อน จุดแข็ง

 

โอกาส อุปสรรค

 

ความสำเร็จเริ่มต้น 2 ครั้ง

1.ต้องเริ่มที่ความคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จ

2.ลงมือกระทำอย่างจริงจังและมุ่งมั่นตามแผนงานที่วางไว้จนได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้

 

5 คำถามสำคัญสำหรับตัวแทน

 1. งานนี้ขายอะไร สิ่งที่เขาจะขายคืออะไร?
 2. ฉันจะเรียนรู้วิธีขายได้อย่างไร?
 3. เขาจะได้อะไรจากการขายนี้?
 4. ฉันจะประสบความสำเร็จแค่ไหนในการขาย?
 5. ฉันจะเริ่มต้นอย่างไร (ช่วงเปลี่ยนงาน)?

ChubbLife หน่วย JXR PLUS BM โทร.089-6240926 Line:: na.pc , @krumana คลิ๊กที่ลิงก์นี้== >> http://line.me/ti/p/%40krumana E-mail :: manacbs@hotmail.com http://www.facebook.com/ChubbTH #ChubbLifeหน่วยJxrPlusBM 

Share Button
1690 Total View 2 View Today
(Visited 583 times, 1 visits today)