Return to Robot || หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559

cb2016

…สมาคมศิษย์เก่าชัยภูมิภักดีชุมพล ,สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล , มูลนิธิชัยภูมิภักดีชุมพล  ขอเรียนเชิญโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Chaiyaphum Robot Contest 2016”

ใบสมัคร | หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน | โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ฯ | สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออนไลน์… | ดาวน์โหลดระเบียบ กติกาการแข่งขัน อัพเดท23พฤศจิกายน2559… | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย |กำหนดการแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน | กำหนดการพิธีเปิด | กำหนดการพิธีปิด |ผังการจัดงาน | สอบถามกติกาการแข่งขัน 087-1947542

… ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2559 

โดยใช้กติกาอ้างอิงตามรูปแบบ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

-ไม่จำกัดจำนวนทีมในแต่ละโรงเรียน

-สามารถรวมทีมจากหลายโรงเรียนได้

-ผู้ปกครองสามารถส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้

-จำนวนผู้แข่งขัน 1-3 คน(สามารถเข้าร่วมแข่งขันคนเดียวได้)

-หุ่นยนต์ทุกประเภท ประกอบมาก่อนล่วงหน้าได้

ใบสมัคร | หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน | โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ฯ | สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออนไลน์… | ดาวน์โหลดระเบียบ กติกาการแข่งขัน อัพเดท23พฤศจิกายน2559… | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย |กำหนดการแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน | กำหนดการพิธีเปิด | กำหนดการพิธีปิด |ผังการจัดงาน | สอบถามกติกาการแข่งขัน 087-1947542

โดยมีกิจกรรม การแข่งขัน ดังนี้

1. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ 

ตัวอย่าง https://www.youtube.com/watch?v=7ju9g0-cjUY

2. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

รางวัล

  • ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 รางวัล และทุนการศึกษา
  • โล่รางวัล เลขาธิการ สพฐ. จำนวน 12 รางวัล และทุนการศึกษา(ลำดับที่2-3)
  • โล่รางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 18 รางวัล (ลำดับที่4-6)
  • โล่รางวัล โล่นายกสมาคมศิษย์เก่าชัยภูมิภักดีชุมพล จำนวน 6 รางวัล (ลำดับที่7-8)อัตโนมัติ
  • โล่รางวัล โล่นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จำนวน 6 รางวัล (ลำดับที่7-8)บังคับมือ

-ทุนการศึกษา และของรางวัล ผู้ชนะเลิศในแต่ละระดับการแข่งขัน

-การพิจารณาให้ทุนและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวะกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชั้น ม.6 และได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ

***ระเบียบกติกา การแข่งขัน สอดคล้องกับการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ ตรงตามความมุ่งหมาย และจุดประสงค์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.2559

ใบสมัคร | หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน | โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ฯ | สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออนไลน์… | ดาวน์โหลดระเบียบ กติกาการแข่งขัน อัพเดท23พฤศจิกายน2559… | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย |กำหนดการแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน | กำหนดการพิธีเปิด | กำหนดการพิธีปิด |ผังการจัดงาน | สอบถามกติกาการแข่งขัน 087-1947542

สอบถามรายละเอียดการแข่งขัน…

Email:: robot2016@cb.ac.th

โทร.089-6240926 Line:: @krumana

ใบสมัคร | หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน | โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ฯ | สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออนไลน์… | ดาวน์โหลดระเบียบ กติกาการแข่งขัน อัพเดท23พฤศจิกายน2559… | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย |กำหนดการแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน | กำหนดการพิธีเปิด | กำหนดการพิธีปิด |ผังการจัดงาน | สอบถามกติกาการแข่งขัน 087-1947542

รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นครับ…

Share Button
1790 Total View 11 View Today
(Visited 929 times, 1 visits today)

กรรมการตัดสินหุ่นยนต์

  ผลการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2 …

Share Button

ระเบียบกติกาการแข่งขัน

  ผลการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2 …

Share Button

โรงแรม ที่พัก ในจังหวัดชัยภูมิ

http://www.booking.com/region/th/chaiyaphum.th.html โรง …

Share Button