Return to การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559

ระเบียบกติกาการแข่งขัน

 

unnamed

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Chaiyaphum Robot Contest 2016”
|หุ่นยนต์อัตโนมัติ| |หุ่นยนต์บังคับมือ|

ดาวน์โหลดระเบียบ กติกาการแข่งขัน… | สอบถามกติกาการแข่งขัน 087-1947542 

ระเบียบกติกา

การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Chaiyaphum Robot Contest 2016” ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2559 อยู่ระหว่างการปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการแข่งขัน หุ่นยนต์ สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ใบสมัคร | หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน | โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ฯ | สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออนไลน์… | ดาวน์โหลดระเบียบ กติกาการแข่งขัน อัพเดท23พฤศจิกายน2559… | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย |กำหนดการแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน | กำหนดการพิธีเปิด | กำหนดการพิธีปิด |ผังการจัดงาน | สอบถามกติกาการแข่งขัน 087-1947542

-ไม่จำกัดจำนวนทีมในแต่ละโรงเรียน

-สามารถรวมทีมจากหลายโรงเรียนได้

-ผู้ปกครองสามารถส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้

-จำนวนผู้แข่งขัน 1-3 คน(สามารถเข้าร่วมแข่งขันคนเดียวได้)

-หุ่นยนต์ทุกประเภท ประกอบ และเขียนโปรแกรมมาก่อนล่วงหน้าได้

โดยมีกติกา การแข่งขัน 2 ประเภท ดังนี้

1. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ 

ตัวอย่าง https://www.youtube.com/watch?v=7ju9g0-cjUY

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%89-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%a1

ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา 

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%89-%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99

ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%89-%e0%b8%a1-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2

ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

รางวัล

    • ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 รางวัล และทุนการศึกษา
    • โล่รางวัล เลขาธิการ สพฐ. จำนวน 12 รางวัล และทุนการศึกษา(ลำดับที่2-3)
    • โล่รางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 18 รางวัล (ลำดับที่4-6)
    • โล่รางวัล โล่นายกสมาคมศิษย์เก่าชัยภูมิภักดีชุมพล จำนวน 6 รางวัล (ลำดับที่7-8)อัตโนมัติ
    • โล่รางวัล โล่นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จำนวน 6 รางวัล (ลำดับที่7-8)บังคับมือ

-ของรางวัลจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศในแต่ละระดับการแข่งขัน

-การพิจารณาให้ทุนและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวะกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชั้น ม.6 และได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ

***ระเบียบกติกา การแข่งขัน สอดคล้องกับการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ ตรงตามความมุ่งหมาย และจุดประสงค์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.2559

สอบถามรายละเอียดการแข่งขัน…

Email:: robot2016@cb.ac.th

โทร.089-6240926 Line:: krumana

รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นครับ…

ใบสมัคร | หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน | โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ฯ | สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออนไลน์… | ดาวน์โหลดระเบียบ กติกาการแข่งขัน อัพเดท23พฤศจิกายน2559… | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย |กำหนดการแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน | กำหนดการพิธีเปิด | กำหนดการพิธีปิด |ผังการจัดงาน | สอบถามกติกาการแข่งขัน 087-1947542

Share Button
2153 Total View 13 View Today
(Visited 482 times, 1 visits today)